Brifing 
 

Plava karta EU-a: Glasanje o novom programu za privlačenje visokokvalificiranih migranata 

Zastupnici će odobriti reformu direktive EU-a o plavoj karti kako bi se olakšalo zapošljavanje visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u Europi.

U svibnju 2021. pregovarači Parlamenta i Vijeća postigli su dogovor o reviziji Direktive o plavoj karti iz 2009. kako bi se poslodavcima u državama članicama EU-a olakšalo zapošljavanje državljana trećih zemalja. Komisija je 2016. prvotno predložila to pitanje, što će biti jedina zakonodavna promjena na razini EU-a u području zakonite migracije radne snage posljednjih godina.


Revidiranom direktivom o uvjetima ulaska i boravka predviđaju se fleksibilniji kriteriji, uključujući niži prag za minimalnu plaću koju podnositelji zahtjeva moraju zaraditi kako bi stekli pravo na plavu kartu. Njome se također proširuju prava korisnika pojednostavnjenjem mobilnosti unutar EU-a i bržim postupcima spajanja obitelji.


Rasprava: utorak, 14 rujna