Što su klubovi zastupnika i kako se osnivaju? 

Nakon izbora zastupnici formiraju klubove. Klubovi okupljaju zastupnike iz različitih država članica na temelju njihovih političkih opredjeljenja, a mogu se osnovati i kasnije tijekom mandata Parlamenta. Trenutno u Europskom parlamentu postoji 8 klubova zastupnika.


Za službeno osnivanje kluba zastupnika potrebno je najmanje 25 zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica (tj. najmanje njih sedam). Zastupnici u EP-u mogu pripadati samo jednom klubu.


Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika Parlamenta se o tome obavještava izjavom u kojoj se navodi ime kluba te imena njegovih članova i članova predsjedništva.


Parlament u načelu ne ocjenjuje političku pripadnost članova klubova. Osnivanjem kluba zastupnici automatski prihvaćaju zajedničku političku pripadnost.Ocjena Parlamenta o tome je li klub osnovan u skladu s Poslovnikom potrebna je samo ako neki od zastupnika sami poriču tu pripadnost

Klubovi zastupnika mogu zaposliti osoblje i na raspolaganju imaju administrativnu podršku čiji se troškovi pokrivaju iz proračuna Parlamenta. Predsjedništvo Parlamenta utvrđuje pravila koja se tiču provedbe i nadzora navedene podrške i odobrenih sredstava. Sredstva koja su na raspolaganju klubovima namijenjena su pokrivanju administrativnih i operativnih troškova osoblja kluba, kao i troškova političkih i informativnih aktivnosti u vezi s političkim djelovanjem Europske unije.


Sredstva se ne smiju koristiti za financiranje bilo kojeg oblika europske, nacionalne, regionalne ili lokalne izborne kampanje ili za financiranje političkih stranaka ili njihovih nezavisnih tijela na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zastupnici ne moraju nužno biti članovi klubova: oni koji ne pripadaju nijednom klubu nazivaju se „nezavisni zastupnici”. I njima je na raspolaganju osoblje te im prema propisima koje utvrđuje Predsjedništvo pripadaju određena prava.