Rad zastupnika u EP-u 

Zastupnici su izabrani predstavnici građana EU-a. Oni zastupaju njihove interese i interese svojih gradova i regija. Njima se građani, interesne skupine i poduzeća mogu obratiti sa svojim lokalnim i nacionalnim pitanjima. Zastupnici imaju važnu ulogu u velikim pitanjima našeg vremena, kao što su klimatske promjene, migracije, ljudska prava u svijetu i način na koji reguliramo naša financijska tržišta.


Svakodnevni rad zastupnika obuhvaća rad u njihovim izbornim jedinicama, rad u odborima, rasprave u klubovima zastupnika i rasprave te glasovanja na plenarnoj sjednici. Zastupnici prisustvuju sjednicama svojih odbora i sastancima klubova zastupnika, kao i mnogim drugima. Mogu biti i dio izaslanstva za odnose s trećim zemljama u okviru kojih ponekad moraju službeno otputovati izvan EU-a.

Rad u odborima


Parlament je podijeljen u dvadeset specijaliziranih odbora koji prvi rade na zakonodavnim prijedlozima koji se podnesu Parlamentu na temelju usvojenih izvješća s izmjenama. (Između glasovanja u odboru i rasprava te glasovanja na plenarnoj sjednici, o izmjenama i rezolucijama raspravljaju klubovi zastupnika.) Odbori imenuju i skupinu zastupnika za održavanje pregovora s Vijećem o zakonodavstvu EU-a. Također donose izvješća o vlastitoj inicijativi, organiziraju saslušanja sa stručnjacima i nadziru ostala tijela i institucije EU-a.

Odbor čini između 25 i 76 punopravnih članova i isto toliko zamjenika.

Punopravni članovi odbora iz svojih redova biraju predsjednika i najviše četiri potpredsjednika, koji zajedno čine „predsjedništvo odbora“, na mandat od dvije i pol godine. Politički sastav odbora odražava politički sastav plenarne skupštine.


Parlament također može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za određena pitanja, kao i istražne odbore radi istraživanja navodnih kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije.


Parlamentarni odbori obično se sastaju u Bruxellesu. Njihove su rasprave otvorene za javnost i u pravilu se prenose na internetu.