Pregled naknada 

Posao zastupnika u EP-u podrazumijeva izbivanje iz kuće i matične zemlje. Stoga im je na raspolaganju niz naknada za nadoknadu troškova koji iz toga proizlaze (svi iznosi su iz 2020.).


Putni troškovi


Većina sjednica Europskog parlamenta, poput plenarnih sjednica, sjednica odbora i sjednica klubova zastupnika održava se u Bruxellesu ili Strasbourgu. Zastupnici imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova za sudjelovanje na tim sjednicama ako prilože račune, do najvišeg iznosa cijene poslovnog (ili sličnog) razreda avionske karte, putovanja vlakom prvim razredom ili 0,53 EUR po kilometru za putovanje automobilom (za udaljenosti od najviše 1000 km), uz fiksne naknade s obzirom na udaljenost i trajanje putovanja kojima se obuhvaćaju ostali troškovi poput cestarina, dodatnih troškova za prtljagu ili troškova rezervacije.


Zastupnici često moraju putovati unutar države članice u kojoj su izabrani i izvan nje, u okviru obavljanja službene dužnosti i u druge svrhe (npr. radi prisustvovanja konferenciji ili sudjelovanja u radnom posjetu). Za aktivnosti izvan svoje zemlje zastupnici mogu dobiti povrat putnih troškova, troškova smještaja i drugih troškova povezanih s putovanjem u najvišem iznosu od 4 503 EUR godišnje. Za aktivnosti koje obavljaju u državi članici u kojoj su izabrani primaju samo povrat putnih troškova, pri čemu je za svaku državu utvrđen maksimalni godišnji iznos povrata.

Zastupnicima se nadoknađuje stvarni trošak njihovih putnih troškova © Europski parlament  

Dnevna naknada („dnevnica”)


Parlament zastupnicima isplaćuje paušalni iznos od 323 EUR kojim se pokrivaju trošak smještaja i povezani troškovi za svaki dan službenog puta u Bruxellesu ili Strasbourgu, pod uvjetom da se potpišu na popis nazočnih. Ta naknada pokriva troškove hotela, obroka i sve ostale troškove. U slučaju da zastupnici, čak i ako nazoče sjednici i potpišu se na popis nazočnih, na dane glasovanja propuste više od polovice poimeničnih glasovanja, dobivaju samo polovicu tog iznosa.


Za sjednice izvan EU-a naknada iznosi 162 EUR (uz obvezno potpisivanje na popis nazočnih), a iznosi hotelskih računa nadoknađuju se zasebno.


Naknada za opće troškove


Ovom se paušalnom naknadom nadoknađuju troškovi parlamentarnih aktivnosti zastupnika, kao što su najam ureda i troškovi vođenja ureda, telefonski troškovi i pretplate, aktivnosti zastupanja, računala i telefoni, organizacija konferencija i izložbi. Naknada se prepolovljuje zastupnicima koji neopravdano izostanu s polovice plenarnih sjednica u jednoj parlamentarnoj godini (od rujna do kolovoza).


Godine 2020. ta naknada iznosi 4 563 EUR mjesečno.


Troškovi liječenja


Zastupnici imaju pravo na povrat dvije trećine troškova liječenja. Osim udjela povrata, detaljna pravila i postupci u okviru tog sustava jednaki su onima koji se odnose na službenike EU-a.


Naknada za kraj mandata


Na kraju mandata zastupnici imaju pravo na prijelaznu naknadu, istovjetnu njihovoj plaći, u trajanju od mjesec dana za svaku godinu mandata. Ta se naknada isplaćuje najviše dvije godine. Ako bivši zastupnik Europskog parlamenta preuzme mandat u drugom parlamentu ili u nekom javnom uredu, plaća koju dobiva za tu novu funkciju oduzima se od prijelazne naknade. Ako zastupnik istodobno ima pravo na starosnu ili invalidsku mirovinu, ne može primati i mirovinu i naknadu već mora odabrati jednu ili drugu.


Ostala prava


Parlament zastupnicima na raspolaganje stavlja opremljene urede u Bruxellesu i Strasbourgu. Zastupnici se mogu služiti službenim vozilima Parlamenta kad su na službenom putovanju u jednom od ta dva grada.