Koja je uloga EP-a u donošenju proračuna EU-a? 

Parlament, zajedno s Vijećem, odlučuje o godišnjem proračunu EU-a. Godišnji proračun mora ostati u granicama određenima sedmogodišnjim „financijskim okvirom EU-a. Za usvajanje tog dugoročnog proračuna potrebno je odobrenje Parlamenta.


Na kraju svake godine, zastupnici u EP-u analiziraju način na koji su Europska komisija i države EU-a potrošile novac kako bi donijeli odluku o tome hoće li svakoj instituciji dati razrješnicu, odnosno konačno odobrenje za način na koji je proračun za određenu godinu proveden.