Zašto je Strasbourg odabran kao službeno sjedište Europskog parlamenta? 

Zgrada Europskog parlamenta u Strasbourgu © Europska unija 2018  

Odlukom iz 1992. godine formalizirana je situacija koja je već tada postojala kao odraz kompromisa postignutih tijekom godina.


Kada je 1952., nekoliko godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), kojom je uspostavljeno zajedničko upravljanje zalihama ugljena i čelika šest zemalja, njezine su se institucije nalazile u Luxembourgu. Strasbourg je s vremenom postao glavno mjesto održavanja plenarnih sjednica Parlamenta, iako su se 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća dodatne sjednice također održavale u Luxembourgu.


Nakon osnivanja Europske ekonomske zajednice 1958. većina se aktivnosti Europske komisije i Vijeća ministara počela odvijati u Bruxellesu. Budući da rad Parlamenta uključuje i pomni nadzor te interakciju s objema tim institucijama, zastupnici su tijekom vremena odlučili organizirati više svog posla u Bruxellesu. Ranih devedesetih godina sadašnja je organizacija bila više-manje ustanovljena, sjednice odbora i klubova zastupnika održavale su se u Bruxellesu, a plenarne sjednice u Strasbourgu. Veliki dio osoblja Parlamenta nalazi se u Luxembourgu.