Akreditirani lobisti i novinari 

Plenarna sjednica u Bruxellesu © Europska unija 2018. - EP  

Dana 23. lipnja 2011. Europski parlament i Europska komisija uspostavili su zajednički, javni registar transparentnosti kako bi pružili informacije o onima koji nastoje utjecati na politike EU-a. Kao što je od početka bio cilj, registar sada obuhvaća odvjetničke urede, nevladine organizacije, trustove mozgova, kao i tradicionalne lobiste.


U studenom 2018. u registar je bilo upisano 11 912 organizacija, od čega je 7246 osoba akreditirano pri Parlamentu. Registracija je obavezna za dobivanje lobističkih iskaznica za pristup prostorijama Europskog parlamenta.


Europski parlament, Komisija i Vijeće 16. travnja 2018. započeli su pregovore o novim zajedničkim pravilima koja će rezultirati još većom transparentnosti kada je riječ o aktivnostima predstavnika interesnih skupina na razini EU-a. Cilj je predloženog novog međuinstitucijskog sporazuma također uključiti Vijeće u lobistički registar, s obzirom na to da je ono dosad bilo samo promatrač u sustavu.