Koliko iznosi proračun EU-a? 

Proračun EP-a za 2018. godinu iznosio je 1,95 milijardi EUR, od čega je 44 % namijenjeno troškovima zaposlenika, uglavnom za plaće oko 7 000 javnih službenika i osoblja klubova zastupnika. Proračunom su obuhvaćeni i troškovi usmenog prevođenja, eksternaliziranog pismenog prevođenja i službenih putovanja zaposlenika.


Budući da je Parlament demokratski izabrana institucija koja donosi zakone obvezujuće za sve države članice, znatan udio njegovih stalnih, privremenih i vanjskih zaposlenika pismeno ili usmeno prevodi parlamentarne aktivnosti kako bi ih mogli pratiti i zastupnici i građani.


Oko 22 % proračuna za 2018. izdvaja se za troškove zastupnika, što obuhvaća plaće zastupnika, troškove putovanja i ureda te plaće njihovih osobnih asistenata.


Troškovi u vezi sa zgradama Parlamenta iznosili su 13 % proračuna za 2017. Njima je obuhvaćen najam zgrada, izgradnja, održavanje, sigurnost i tekući troškovi u tri glavna mjesta rada, Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu, kao i u uredima EP-a u 28 država članica.


Udio troškova za informacijsku politiku i administrativnih troškova poput informacijske tehnologije i telekomunikacija u proračunu za 2017. iznosili su 16%. Za aktivnosti klubova zastupnika izdvaja se dodatnih 6 % proračuna.