Političke stranke i političke zaklade na europskoj razini 

Političke stranke na europskoj razini


Što je politička stranka na europskoj razini?


Europska politička stranka je organizacija koja slijedi određeni politički program. Tu stranku, koja je registrirana pri Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”), kao članovi čine nacionalne stranke i/ili pojedinci zastupljeni u nekoliko država članica. Kao što je navedeno u Ugovorima, „političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije”.


Među uvjetima za priznavanje jest da njezine stranke članice u najmanje četvrtini država članica moraju predstavljati zastupnici Europskog parlamenta ili nacionalnih ili regionalnih parlamenata ili članovi regionalnih skupština.


Više informacija o njima možete saznati u članku 10. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji  i članku 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije .


Kako se financiraju političke stranke na europskoj razini?


Od srpnja 2004. europske političke stranke imaju pravo na godišnju financijsku potporu Europskog parlamenta u obliku bespovratnih sredstava za troškove redovnog poslovanja. Tom se potporom može pokriti do 90% rashoda stranke, dok se ostatak pokriva vlastitim sredstvima, poput članarina ili donacija. Europski je parlament 17. travnja 2018. odobrio nova pravila o financiranju europskih političkih stranaka i zaklada.


Što se bespovratnim sredstvima može platiti, a što ne?


Potporom se mogu pokriti rashodi izravno vezani uz ciljeve naznačene u političkom programu stranke, poput:

 • sjednica i konferencija,
 • publikacija, studija i oglašavanja,
 • administrativnih, osobnih i putnih troškova ili
 • troškova predizborne kampanje vezanih uz europske izbore.

Potpora se ne može koristiti za pokrivanje:

 • troškova kampanje za referendume i predizborne kampanje (osim europskih izbora),
 • izravnog ili neizravnog financiranja nacionalnih stranaka, izbornih kandidata i političkih zaklada na nacionalnoj i europskoj razini ili
 • dugova i troškova servisiranja dugova.

Političke zaklade na europskoj razini


Što je politička zaklada na europskoj razini?


Politička zaklada na europskoj razini pridružena je europskoj političkoj stranci te podupire i nadopunjuje njezine ciljeve. Europska politička zaklada analizira i doprinosi raspravama o pitanjima u vezi s europskom javnom politikom. Također se bavi aktivnostima poput organiziranja seminara, obuka, konferencija i studija.


Kako se politička zaklada na europskoj razini financira?


Zaklade su se od listopada 2007. do kolovoza 2008. financirale bespovratnim sredstvima za aktivnosti koje je dodjeljivala Europska komisija u okviru pilot-projekta. Od rujna 2008. Europski je parlament preuzeo financiranje i sada dodjeljuje godišnja bespovratna sredstva za troškove redovnog poslovanja. Ta potpora može pokriti do 90 % rashoda zaklade, a ostatak se pokriva vlastitim sredstvima, poput članarina ili donacija.


Što se može, a što ne može platiti tom financijskom potporom?


Potporom se mogu pokriti rashodi direktno vezani za aktivnosti naznačene u programu zaklade, poput:

 • sjednica i konferencija,
 • publikacija, studija i oglašavanja ili
 • administrativnih i putnih troškova te troškova osoblja.

Potpora se ne može koristiti za rashode poput, između ostalog:

 • troškova kampanje za referendume ili predizborne kampanje,
 • izravnog ili neizravnog financiranja nacionalnih stranaka, izbornih kandidata i nacionalnih političkih zaklada ili
 • dugova i troškova servisiranja dugova.

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade


Od 2016. Europske političke stranke i europske političke zaklade registrira i nadzire Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”) koje im može nametnuti i sankcije. Tijelo djeluje nezavisno od Europskog parlamenta. U slučaju sumnje o tome drži li se stranka ili zaklada potrebnih zahtjeva, EP, Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti zahtjev da provjeri situaciju. Prije donošenja odluke o brisanju stranke ili zaklade iz registra, Tijelo se mora savjetovati s Odborom neovisnih uglednih osoba. Tijelo predstavlja direktor koji donosi sve odluke Tijela u njegovo ime.