Tko su zastupnici na ključnim položajima i kako se izabiru? 

U srpnju 2019. David-Maria Sassoli izabran je za predsjednika Europskog parlamenta.  

Na prvoj sjednici nakon europskih izbora Parlament bira novog predsjednika, 14 novih potpredsjednika i pet kvestora.

Svi izabrani mandati u Europskom parlamentu, tj. mandat predsjednika, potpredsjednika, kvestora, predsjednika i potpredsjednika odbora, predsjednika i potpredsjednika izaslanstva, traju dvije i pol godine, dakle obnavljaju se jednom tijekom 5-godišnjeg parlamentarnog saziva. Obnašatelji dužnosti mogu biti ponovno imenovani. Prilikom izbora predsjednika, potpredsjednika i kvestora treba voditi računa o tome da se osigura pravedna zastupljenost država članica i političkih stajališta.


Predsjednik Europskog parlamenta

Predsjednik usmjerava aktivnosti Parlamenta, predsjeda dnevnim plenarnim sjednicama i objavljuje konačno usvajanje proračuna. Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima i u odnosima s drugim institucijama Unije. U srpnju 2019. David-Maria SASSOLI izabran je za predsjednika Europskog parlamenta.


Kako se izabire predsjednik EP-a?

Prva je zadaća novoizabranog Europskog parlamenta izabrati predsjednika. Kandidate za predsjedništvo može predložiti klub zastupnika ili najmanje 38 zastupnika. Glasovanje je tajno, a da bi bio izabran, kandidat mora ostvariti apsolutnu većinu valjanih danih glasova, tj. 50 % plus 1 glas.

U slučaju da niti jedan kandidat nije izabran u prvom krugu glasovanja, isti ili drugi kandidati mogu biti imenovani za drugi krug glasovanja pod istim uvjetima. Ako je potrebno, glasovanje se može ponoviti u trećem krugu, ponovno s istim pravilima.

Ako nakon tri kruga glasovanja nitko nije izabran, dva zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu sudjeluju u četvrtom krugu gdje se izabranim proglašava onaj koji ostvari najveći broj glasova. (U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat).


Tko su potpredsjednici i kvestori?

Potpredsjednici prema potrebi mogu zamijeniti predsjednika u njegovim dužnostima, uključujući predsjedanje plenarnom sjednicom. Članovi su Predsjedništva, tijela nadležnog za administrativna, kadrovska i organizacijska pitanja Parlamenta. Kvestori se bave administrativnim pitanjima koja se izravno odnose na zastupnike EP-a.

Europski parlament ima 14 potpredsjednika i pet kvestora.


Kako se izabiru?

Kandidate za mjesto potpredsjednika i kvestora može predložiti ili klub zastupnika ili najmanje 38 zastupnika. Izbori za potpredsjednika su tajni, a glasuje se s jednog glasačkog listića za sve kandidate. Red prvenstva potpredsjednika određen je prema redoslijedu kojim su izabrani.


Tko su predsjednici klubova zastupnika i kako se izabiru?

Trenutačno u Europskom parlamentu ima sedam klubova zastupnika. Svaki klub zastupnika bira svog predsjednika ili svoje supredsjednike. Predsjednici klubova zastupnika i predsjednik EP-a zajedno čine Konferenciju predsjednika EP-a. Konferencija predsjednika organizira poslove i zakonodavni program Parlamenta, odlučuje o nadležnostima i članstvu odbora i izaslanstava te je nadležna za odnose s ostalim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i zemljama izvan EU-a.


Tko su predsjednici odbora i kako se izabiru?

Tijekom svojih konstituirajućih sjednica (i tijekom sjednice u sredini parlamentarnog saziva kad se biraju novi obnašatelji dužnosti) odbori Parlamenta izabiru svoje predsjednike i potpredsjednike. Predsjednici i potpredsjednici mogu biti izabrani i u drugi mandat na izborima koji se održavaju sredinom parlamentarnog saziva.

Svaki odbor odvojenim izborima izabire svoje predsjedništvo koje čine predsjednik i potpredsjednici. Broj potpredsjednika koje je potrebno izabrati određuje Parlament u punom sazivu na prijedlog Konferencije predsjednika.

Stalna međuparlamentarna izaslanstva Parlamenta (za odnose s parlamentima trećih zemalja) svoje predsjednike i potpredsjednike biraju jednakim postupkom kao i odbori.


Tko su koordinatori odbora i kako se izabiru?

Klubovi zastupnika biraju „koordinatore” parlamentarnih odbora. Ti koordinatori zastupaju političke interese svojih klubova u odboru. Oni pred odborom koordiniraju stajalište svoga kluba o određenoj temi i zajedno s predsjednikom i potpredsjednikom odbora organiziraju rad u odboru.