Provjera valjanost mandata novih zastupnika 

Mandati novoizabranih zastupnika provjeravaju se kako bi se utvrdilo da zastupnik ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu. Nespojiva dužnost uključuje članstvo u vladi ili parlamentu države članice EU-a, Europskoj komisiji, Sudu, Upravnom odboru Europske središnje banke, Revizorskom sudu ili Europskoj investicijskoj banci. Dužnosnici koji trenutačno rade u institucijama EU-a ili tijelima osnovanim ugovorima EU-a za upravljanje sredstvima Zajednice također ne smiju biti zastupnici u EP-u.


Nakon objave službenih rezultata izbora države članice objavljuju imena onih kandidata koji su osvojili zastupničko mjesto u EP-u, a predsjednik od nadležnih tijela država članica traži da poduzmu nužne mjere kojima bi se izbjeglo obnašanje nespojivih dužnosti.


Svaki zastupnik o čijem je izboru Parlament obaviješten prije početka mandata u Parlamentu pisanim putem izjavljuje da ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u EP-u. Ta se izjava podnosi najkasnije šest dana prije konstituirajuće sjednice Parlamenta.


Odbor Parlamenta za pravna pitanja na temelju informacija država članica provjerava valjanost mandata novih zastupnika te donosi odluku. Odluka se zatim prosljeđuje predsjedniku koji je objavljuje na sljedećoj dnevnoj sjednici. Osim valjanosti mandata, Parlament provjerava i sve sporove prema odredbama Akta od 20. rujna 1976., osim onih koji se temelje na nacionalnim izbornim zakonima.


Ako je ustanovljeno da zastupnik obnaša nespojive dužnosti, Parlament „utvrđuje slobodno zastupničko mjesto”.