Parlamentarni imunitet 

Parlamentarni imunitet nije osobna povlastica zastupnika, već se njime zastupniku jamči da svoju dužnost može izvršavati slobodno i da ne može biti izložen proizvoljnom političkom progonu. Na taj se način Parlamentu u cjelini jamči nezavisnost i integritet.


Zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja u okviru obnašanja svojih zastupničkih dužnosti.


Zastupnici u Europskom parlamentu imaju dvostruki imunitet:

  • na državnom području svoje države članice raspolažu imunitetom koji je sličan imunitetu zastupnika u nacionalnom parlamentu,
  • na državnom području bilo koje druge države članice raspolažu imunitetom od bilo kojeg oblika zatvaranja i od sudskog postupka. (članak 9. Protokola br. 7)

Imunitet se ne primjenjuje ako je zastupnik počinio kazneno djelo ili ga za to sumnjiče nadležna sudska tijela.

Radionica o parlamentarnom imunitetu u EU-u © Europski parlament  

Kako se imunitet može ukinuti ili zaštititi?


Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela za ukidanje imuniteta zastupnika (ili zahtjev zastupnika ili bivšeg zastupnika za zaštitu imuniteta), predsjednik Parlamenta zahtjev objavljuje Parlamentu i upućuje nadležnom odboru, odnosno odboru za pravna pitanja.


Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koja smatra potrebnima. Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan te može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze.


Odbor, iza zatvorenih vrata, usvaja odluku u kojoj preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje ili za zaštitu imuniteta. Na sljedećoj plenarnoj sjednici Parlament donosi odluku običnom većinom glasova. Nakon glasovanja predsjednik bez odlaganja priopćava odluku Parlamenta dotičnom zastupniku i nadležnim vlastima dotične države članice.


Zadržava li zastupnik u Europskom parlamentu svoje zastupničko mjesto iako mu je ukinut imunitet?


Zadržava. Mandat zastupnika nacionalni je mandat i nijedno drugo tijelo mu ga ne može oduzeti. Osim toga, ukidanje zastupničkog imuniteta nije presuda o krivnji. Njime se nacionalnim tijelima jednostavno omogućuje da nastave s provođenjem istrage ili suđenjem. Budući da se zastupnici u Europskom parlamentu biraju u skladu s nacionalnim izbornim zakonima, ako se utvrdi da je zastupnik kriv za kazneno djelo, odluku o ukidanju njegova mandata mogu donijeti samo tijela države članice.