Nedovršeni poslovi: što se događa sa zakonodavstvom koje nije dovršeno prije kraja parlamentarnog saziva? 

Sva glasovanja u Parlamentu prije izbora ostaju pravno valjana za sljedeći saziv Parlamenta. Točnije, nakon izbora novi saziv Parlamenta nastavlja sa zakonodavnim radom točno ondje gdje je stari saziv stao te kreće sa sljedećom fazom postupka donošenja odluka.


Za zakonodavni rad koji prije izbora nije stigao do plenarne sjednice nema pravno valjanog stajališta Parlamenta i stoga se u tim slučajevima prema Poslovniku Parlamenta svi nedovršeni poslovi (primjerice u odborima) ne razmatraju. Međutim, na početku parlamentarnog saziva nova Konferencija predsjednika, odnosno predsjednik EP-a i predsjednici klubova zastupnika, donosi odluku o tome nastavlja li ili ne s razmatranjem nedovršenih poslova (članak 229. Poslovnika EP-a).

Dokumenti © Europski parlament