Izbjegavanje plaćanja poreza: borba protiv agresivnog poreznog planiranja  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Infografika  

Borba protiv prijevara, utaje poreza i izbjegavanja poreza među najvišim su političkim prioritetima EU-a, stoga Parlament u utorak, 7. lipnja, raspravlja o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Parlamentarni prijedlog je do sada najdublji dalekosežni popis mjera o kojem će zastupnici glasati u srijedu. Više o stopama plaćanja poreza u našoj infografici.

Direktiva


Direktiva se oslanja na princip da porez treba plaćati tamo gdje se ostvaruje dobit i stvara vrijednost, a sastoji se od šest glavnih mjera protiv agresivnog poreznog planiranja. Predlaže zajedničke definicije za termine koji su do sada različito tumačeni, poput "poreznih utočišta". Direktiva je EU-ev odgovor na akcijski plan OECD-a protiv smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.


Stajalište Parlamenta


Odbor za gospodarstvo glasao je o zajedničkom stajalištu 24. svibnja, pozdravivši prijedlog Komisije. Izvjestitelj Hugues Bayet (S&D, Belgija) nakon glasovanja je rekao: "Neshvatljivo je stalno tražiti veće ulaganje radnika i umirovljenika te malih i srednjih poduzeća, dok velike tvrtke i multinacionalke izbjegavaju plaćati svoj dio."


Parlament želi zaustaviti unutarnje posuđivanje koje je jedan od najčešćih modela za tvrtke koje žele prikazati nižu dobit i izbjeći plaćanje poreza. U poslovnom svijetu to znači da nastojeći smanjiti svoju globalnu poreznu obvezu prekogranične skupine trgovačkih društava sve češće sudjeluju u premještanju dobiti, često s pomoću plaćanja preuveličanih kamata, iz poreznih jurisdikcija s visokim kamatama u države s nižim kamatnim stopama.


Zastupnici se zalažu za strože granice za odbitke na plaćanje kamata. Odluku o prihvaćanju mjera donose države članice u Vijeću. Odbici na kamate je ekvivalent odbitaka na plaćanje kamata za hipotekarne kredite u godišnjem poreznom obračunu građana. Stoga bi za tvrtke trebalo postaviti granicu te ograničiti mogućnosti odbijanja neto financijskih troškova poreznih obveznika. Komisija predlaže da tvrtke ne bi smjele odbiti više od 30% prihoda prije oporezivanja, dok zastupnici smatraju da granica treba biti 20% ili 2 milijuna eura, ovisno što je više.


U našoj infografici saznajte više o obaveznom oporezivanju u državama članicama.