Četiri nove pogodnosti za potrošače 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Kada je u pitanju kupovina, granice unutar EU-a postaju sve manje vidljive, a Europljanima je potrebno omogućiti visoku razinu zaštite bilo kada i bilo gdje.

Paket zakona o zaštiti potrošača donijet će jednaka i snažnija pravila za kupce diljem EU-a  

Na plenarnom zasjedanju 17. travnja 2019., zastupnici su ažurirali pravila o zaštiti potrošača kako bi se, između ostalog, riješio problem dvojne kvalitete proizvoda. Države članice trebaju primijenjivati nova pravila od 28. svibnja 2022. Nova pravila dio su paketa zakona o zaštiti potrošača kojim se pokušavaju ukloniti razlike koje još uvijek postoje između država članica. Ovaj paket predstavlja važan korak prema tome da svi građani EU-a imaju jednaka prava.

Također će ojačati prava potrošača uvođenjem zajedničke pravne zaštite i dodatnih kazni za tvrtke koje ne poštuju pravila. Pokrivena su i pitanja dvojne kvalitete te ona koja do sada nisu obuhvaćena zakonima EU-a, posebice u online svijetu.


#1 Jača zaštita prilikom internetske kupovine

Prilikom internetske kupovine, kupci moraju biti jasno informirani kupuju li proizvode ili usluge od trgovca ili privatne osobe kako bi točno znali jesu li njihova prava zaštićena ukoliko nešto pođe po zlu.

Novi paket zakona o zaštiti potrošača će također osigurati transparentnije rezultate pretraživanja. Korisnici će dobiti jasnu informaciju je li trgovac platio mjesto u rezultatima pretraživanja za svoje proizvode ili usluge.

Korisnici će moći iskoristiti pravo na povlačenje kada su u pitanju „besplatne“ digitalne usluge za koje su dali osobne podatke, na isti način kao što to mogu i s plaćenim digitalnim uslugama. To se obično odnosi na usluge pohrane podataka u oblaku, društvene mreže ili račune e-pošte.

Internetska tržišta omogućila su veći izbor i niže cijene, no na njima sve više prodavača, posebno iz trećih zemalja, nudi nesigurne ili nezakonite proizvode. U rezoluciji usvojenoj u studenom 2020. Parlament poziva na pojačane mjere kako bi se osiguralo da su svi proizvodi, uključujući proizvode koji se baziraju na novim tehnologijama, kao što je umjetna inteligencija, koji se prodaju u EU-u sigurni, neovisno o tome prodaju li se na internetu ili u prodavaonicama i jesu li proizvedeni unutar ili izvan EU-a. Zastupnici žele učinkovitiji nadzor tržišta, bolje kontrole i veću odgovornost za internetska tržišta te da se od njih zahtijeva primjena istih pravila kao i za subjekte iz EU-a i trećih zemalja koji prodaju proizvode unutar EU-a.

Saznajte kako je Europski parlament zaustavio geoblokiranje i poboljšao digitalni život


#2 Zajednička pravna zaštita diljem EU-a

Ako je veliki broj kupaca oštećen od strane istog trgovca, kvalificirana tijela, kao što je organizacija za zaštitu potrošača, u svim državama članicama, moći će tražiti pravnu zaštitu, primjerice naknadu, zamjenu ili popravak u ime potrošača. Također će biti moguće organizirati zajedničke postupke u ime potrošača iz različitih država članica.

Pravo na financijsku naknadu ili prekid ugovora u slučaju nepoštenih trgovačkih praksi, poput agresivnog/obmanjujućeg marketinga, bit će u svim članicama jednako.


#3 Veće sankcije za kršenje zakona EU-a

Tijela EU-a za zaštitu potrošača nisu uvijek dobro opremljena za sankcioniranje praksi kojima nastaju situacije koje utječu na mnogo potrošača diljem EU-a. Razina se sankcija trenutačno znatno razlikuje ovisno o državi članici, a često je preniska da bi imala odvraćajući učinak.

U okviru prijedloga nacionalnim se tijelima za zaštitu potrošača daje ovlast za izricanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija na usklađen način.


#4 Suzbijanje dvojne kvalitete proizvoda

Jedna od nepoštenih trgovačkih praksi je dvojna kvaliteta proizvoda, odnosno proizvodi koji se prodaju pod istim imenom i u istom pakiranju, ali nemaju isti sastav, te kupci o tome nisu informirani. Istraživanja su pokazala da se ova praksa primjenjuje ponajprije u prehrambenoj industriji.

Prateći smjernice Komisije iz rujna 2017., paket zakona o zaštiti potrošača će nadopuniti direktivu o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi.

Pročitajte više o inicijativi Europskog parlamenta o borbi protiv dvojne kvalitete proizvoda.


Idući koraci

Kako bi se brzo razvijajuće digitalne usluge, uključujući internetske platforme i tržišta, bolje regulirale, Europska komisija predstavila je novi Akt o digitalnim uslugama 15. prosinca 2020. Parlament je 20. listopada usvojio svoje preporuke, uključujući povećane mjere za borbu protiv trgovaca koji na internetu prodaju lažne, ilegalne ili nesigurne proizvode.