Porezna transparentnost za multinacionalne kompanije: Zastupnici zamjeraju inertnost Vijeća 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

©Sasirin Pamai/123RF/European Union – EP  

U raspravi na plenarnoj sjednici zastupnici pozivaju države članice da se slože oko nacrta pravila i objavljivanja zarade multinacionalnih kompanija i poreza koji plaćaju u svakoj državi.

Prijedlog Europske komisije iz 2016. kojim se traži objavljivanje informacija o plaćanju poreza po državama za velike poslovne subjekte još stoji u Vijeću. Parlament je zauzeo svoje stajalište u srpnju 2017. i od tada čeka početak pregovora.


Prijedlog se odnosi na velike multinacionalne kompanije čiji promet je najmanje 750 milijuna eura. Informacije o njihovoj zaradili i plaćanju poreza po državama članicama EU-a postale bi javno dostupne.


Već su usvojeni zakoni EU-a o pružanju navedenih informacija nacionalnim poreznim tijelima, no zastupnici smatraju da bi objava tih informacija povećala transparentnost i smanjila prebacivanje zarade u sustave s nižim poreznim opterećenjem, čime se izbjegava pošteno oporezivanje.


Tijekom debate na plenarnoj sjednici 22. listopada, zastupnici inzistiraju na pravu javnosti na dobivanje informacija o oporezivanju multinacionalnih kompanija. Evelyn Regner (S&D, Austrija) rekla je: “Velike kompanije često ne plaćaju dovoljno poreza, stvaraju izmišljene konstrukte kako bi smanjile porezno opterećenje. Kompanije građanima duguju jasno reći gdje i koliko poreza su platile”.


“To je način da se razjasni pitanje izbjegavanja poreza”, rekao je Othmar Karas (EPP, Austrija). Istaknuo je da je EU bankama već uvela obvezu objave podataka po državama, mjeru koja se pokazala uspješnom. “Zašto ne nastavimo s multinacionalkama? Što želimo sakriti?”, pitao je.


Ostali smatraju da nedostatak transparentnosti o porezu koji plaćaju multinacionalke šteti malim poduzećima. “Prijedlog nije koristan samo za porezna tijela, već i za lokalne poslovne subjekte, od kojih su mnogi mala i srednja poduzeća koja se nadmeću s takvim kompanijama, a nemaju mogućnost rasporediti svoje porezne izdatke diljem različitih sustava”, rekao je Ondřej Kovařík (Renew Europe, Češka).


Državama članicama teško je pronaći zajedničko stajalište. Finska ministrica za europske poslove Tytti Tuppurainen, govoreći u ime trenutnog predsjedništva Vijeća EU-a, uvjerava zastupnike da je postignut napredak i planiraju se dodatni sastanci, no dodaje da “sa strane Vijeća, trebamo još vremena za razjašnjavanje našeg stajališta”.


Vijeće dovodi u pitanje pravnu osnovu prijedloga Komisije, koja će utjecati na donošenje odluke. Komisija pitanje klasificira pod jedinstveno tržište, koje zahtijeva dogovor Parlamenta i Vijeća po redovnom zakonodavnom postupku, dok pravna služba Vijeća smatra da je to pitanje oporezivanja, u kojem odluke u Vijeću trebaju biti jednoglasne, a Parlament se samo konzultira.


Zastupnici kritiziraju Vijeće i njihovu inertnosti. Sven Giegold (Zeleni/EFA, Njemačka) rekao je: “Mnogi Europljani ne razumiju zašto imamo porezne oaze u koje se prebacuje novac... Prijedlog kojim se osigurava transparentnost na stolu je već tri godine. Vlade stoje na putu poštenog oporezivanja i poštene konkurencije”.


Parlament je usvojio rezoluciju 24. listopada.