Pravedan prelazak na zeleno gospodarstvo za sve europske regije 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo znači golemu promjenu za regije ovisne o ugljiku. Saznajte kako će im Fond za pravednu tranziciju pomoći.

EU je predan postizanju klimatske neutralnosti do 2050. i uključio je taj cilj u sve politike u okviru Europskog zelenog plana za borbu protiv klimatskih promjena. Za njegovo ispunjenje potreban je prijelaz na niskougljično gospodarstvo koji predstavlja izazov za područja koja se uglavnom oslanjaju na fosilna goriva i industrije s visokim emisijama ugljika.

Kako bi se ublažile socijalne, gospodarske i okolišne posljedice tranzicije, Europska komisija predložila je u siječnju 2020. osnivanje Fonda za pravednu tranziciju, koji je dio plana za financiranje borbe protiv klimatskih promjena vrijednog bilijun eura.

Kome su namijenjena financijska sredstva?

Sve države članice imaju pravo na financiranje, no sredstva su namijenjena regijama suočenim s najvećim izazovima: onima s visokim emisijama ugljika koje u velikoj mjeri koriste fosilna goriva (ugljen, lignit, treset i naftni škriljevac). U obzir će se uzeti i bogatstvo države.

Veći proračun za europske regije

Tijekom plenarne sjednice u rujnu Parlament je pozvao na osiguravanje veće potpore za regije kako bi njihova energetska tranzicija bila uspješna.

Ponovljena je potreba za značajnim povećanjem sredstava Fonda za pravednu tranziciju u proračunu EU-a za 2021.-2027. Zastupnici inzistiraju na povećanju iznosa koji je Komisija predložila u svibnju u svom izmijenjenom prijedlogu na 25 milijardi eura u cijenama iz 2018. godine. To bi trebalo nadopuniti s 32 milijarde eura u tekućim cijenama, što je već predloženo u okviru Instrumenta EU-a za oporavak.

Vremenski okvir i brojke o kojima se pregovara


Sredstva iz proračuna EU-a

Financiranje u okviru Instrumenta EU-a za oporavak

Prijedlog Komisije

(14. siječnja 2020.)

7,5 milijardi eura

X

Izmijenjeni prijedlog Komisije

(28. svibnja 2020.)

11 milijardi eura

32 milijarde eura

Nacrt izvješća odbora REGI Europskog parlamenta

(15. srpnja 2020.)

25 milijardi eura

32 milijarde eura

Sporazum Europskog vijeća

(21. srpnja 2020.)

7,5 milijardi eura

10 milijardi eura

Rezolucija Parlamenta

(16. rujna 2020.)

25 milijardi eura

32 milijarde eura

©Peruphotoart/AdobeStock  

Prelazak u novo zeleno doba u kojem se nikoga ne zaboravlja

U izvještaju usvojenom na plenarnoj sjednici u rujnu Parlament je dao niz prijedloga za Fond za pravednu tranziciju:

 1. Proširenje područja djelovanja na održive investicije, u primjerice mikropoduzeća, održivi turizam, tehnologije pohrane energije, pametnu i održivu mobilnost, grijanje s niskom razinom emisija, projekte usmjerene na borbu protiv energetskog siromaštva, kulturu, obrazovanje i razvoj zajednica
 2. Sufinanciranje do 85 posto relevantnih troškova za prihvatljive projekte usmjerene na najugroženije zajednice u svakoj regiji
 3. Jedan posto ukupnog iznosa za otoke i dodatnih jedan posto za najudaljenije regije
 4. Dodjelu 18 posto ukupnih sredstava Fonda državama članicama koje brže od drugih smanjuju emisije stakleničkih plinova, a samo 50 posto planiranih sredstava državama koje se nisu obvezale poštovati nacionalne ciljeve o klimatskoj neutralnosti do 2050.

Zastupnici također traže za regije koje se uvelike oslanjaju na vađenje i izgaranje ugljena, lignita, naftnog škriljevca ili treseta mogućnost korištenja sredstava Fonda za ulaganje u projekte povezane s prirodnim plinom, ako su ti projekti klasificirani kao ekološki održivi prema Uredbi o taksonomiji.


Zastupnici podržavaju mogućnost prijenosa sredstava iz drugih kohezijskih fondova na dobrovoljnoj osnovi.


Fond za pravednu tranziciju: u što se želi ulagati? 
 • mala i srednja, kao i nova poduzeća 
 • istraživanja i inovacije 
 • cjenovno pristupačna čista energija, smanjenje emisija, energetska učinkovitost i energija iz obnovljivih izvora 
 • digitalizacija i digitalna povezivost 
 • regeneracija i dekontaminacija lokacija, prenamjena zemljišta 
 • kružno gospodarstvo, uključujući sprečavanje nastanka otpada, smanjenje, učinkovitost resursa, ponovnu uporabu, popravak i recikliranje 
 • usavršavanje i prekvalifikacija radnika za alternativno zaposlenje 
 • pomoć pri traženju posla 
 • transformacija postojećih postrojenja s visokim emisijama ugljika 

Platforma za pravednu tranziciju

U lipnju, Komisija je pokrenula Platformu za pravednu tranziciju kojom se pruža potpora javnim i privatnim dionicima iz regija s visokim emisijama ugljika ovisnih o ugljenu. Sadržavat će bazu podataka projekata i stručnjaka u kojoj se razmjenjuju informacije i tehnički savjeti.

Kontekst

U ožujku 2018. Parlament je pozvao na uspostavu sveobuhvatnog fonda za potporu pravednoj tranziciji u energetskom sektoru.

U siječnju 2020. Komisija je predložila Fond za pravednu tranziciju kako bi se pomoglo regijama najviše pogođenim tranzicijom.

U srpnju, čelnici EU-a postigli su dogovor o manjem iznosu za plan oporavka i višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027., što je Parlament oštro kritizirao.

Na plenarnoj sjednici 23. srpnja Parlament je zatražio od Vijeća razloge koji opravdavaju znatno smanjenje proračuna Fonda za pravednu tranziciju i fonda InvestEU, imajući u vidu da je Zeleni plan dugoročni prioritet EU-a koji ne bi trebalo ugroziti.

Nakon usvajanja rezolucije na plenarnoj sjednici u rujnu, pregovori s Vijećem i Komisijom o svim pitanjima, osim o financijskim sredstvima, trebaju započeti što prije. Financiranje se određuje nakon postizanja konačnog sporazuma o proračunu EU-a za 2021.-2027. o kojem se trenutno pregovara.