Potrošački krediti: zašto su potrebna ažurirana pravila EU-a 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Zastupnici su usvojili nova pravila za zaštitu potrošača od duga na kreditnim karticama i prekoračenja na računu.

Parlament je u rujnu 2023. odobrio nova pravila o potrošačkim kreditima, nakon dogovora postignutog s Vijećem u prosincu 2022.

Potrošački krediti su krediti za kupnju robe i usluga široke potrošnje. Često se upotrebljavaju za plaćanje automobila, kućanskih proizvoda i aparata te putovanja.

Postojeća pravila EU-a

Postojećim pravilima EU-a, tj. Direktivom o potrošačkim kreditima, nastoji se zaštititi Europljane i istodobno poticati tržište potrošačkih kredita EU-a. Pravilima su obuhvaćeni potrošački krediti u rasponu od 200 do 75 tisuća eura i od vjerovnika se zahtijeva da dostave informacije kako bi dužnici mogli usporediti ponude i donositi informirane odluke. Potrošači imaju 14 dana za povlačenje iz ugovora o kreditu i mogu ga prijevremeno otplatiti, čime se smanjuju troškovi.

Pravila su donesena 2008. i bilo ih je potrebno ažurirati kako bi bila u skladu s trenutačnom situacijom.

Zašto su potrebne promjene

Teška ekonomska situacija znači da više ljudi traži kredite, a s digitalizacijom su na tržište stigli novi akteri i proizvodi, uključujući nebankarske usluge kao što su aplikacije za grupno financiranje.

To znači da je, primjerice, praktičnije i uobičajeno podizati male kredite putem interneta, no oni se mogu pokazati skupima i neprikladnima. To također znači da je potrebno razmotriti nove načine digitalnog objavljivanja informacija i procjene kreditne sposobnosti potrošača pomoću sustava umjetne inteligencije i netradicionalnih podataka.

Postojeća pravila ne štite dovoljno potrošače koji su izloženi visokom riziku od prezaduženosti. Osim toga, pravila nisu usklađena diljem EU-a.

Nova pravila o potrošačkim kreditima

Nova pravila zahtijevaju da vjerovnici osiguraju standardne informacije potrošačima na transparentniji način i omoguće im jednostavan pristup svim relevantnim informacijama na bilo kojem uređaju, uključujući mobilni telefon.

Zastupnici u Europskom parlamentu naglasili su da se reklamiranjem kredita ne bi trebalo poticati prezadužene potrošače na uzimanje novih kredita i trebalo bi sadržavati istaknutu poruku da pozajmljivanje novca košta.

Kako bi se utvrdilo odgovara li kredit potrebama i prihodima neke osobe prije nego što mu se on odobri, zastupnici u Europskom parlamentu žele da se od potencijalnog zajmoprimca zatraže informacije o njegovim trenutnim obvezama i životnim troškovima, ali smatraju da se informacije dobivene putem društvenih mreža i zdravstvenih sustava ne bi trebale uzimati u obzir.

Novim se pravilima zahtijeva:  
  • Pravilna procjena kreditne sposobnosti potrošača 
  • Gornja granica troškova 
  • 14 dana za bezuvjetnu mogućnost odustajanja od ugovora 
  • Pravo na prijevremenu otplatu  
  • Oglasi moraju jasno upozoriti da posuđivanje novca košta 

Nova pravila obuhvaćaju ugovore o kreditu u iznosu do 100 tisuća eura, pri čemu bi svaka zemlja trebala odlučiti o gornjoj granici na temelju lokalnih uvjeta. Zastupnici žele regulirati prekoračenja po računu i prekoračenja kredita, koja su sve češća, no države trebaju odlučiti hoće li primijeniti pravila o potrošačkim kreditima na neke kredite, kao što su mali krediti do 200 eura, beskamatni krediti i zajmovi koje treba otplatiti u roku od tri mjeseca i uz manje troškove.

Vijeće mora odobriti nova pravila prije njihovog stupanja na snagu.