Postupak iz Članka 7. u slučaju kršenja vladavine prava i vrijednosti EU-a  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Infografika  

Zastupnici su 11. rujna zatražili pokretanje postupka iz Članka 7. Ugovora o EU-u zbog ozbiljnog kršenja vrijednost EU-a u Mađarskoj. Više o postupku u infografici.

Prijedlog Vijeću izglasan je od strane zastupnika Odbora za građanska prava i pravosuđe u lipnju, a od strane Europskog parlamenta na sjednici 12. rujna. Ističe broj pitanja vezanih uz rad institucija u Mađarskoj, uključujući probleme izbornog sustava, nezavisnosti sudske vlasti te poštivanja građanskih prava i sloboda.

Vladavina prava temeljni je princip demokratskih država. Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji spominje poštivanje vladavine prava kao jednu od vrijednosti na temelju koje je osnovan EU. Kršenje bilo koje od vrijednosti dovoljan je razlog za reakciju na EU razini, što je opisano u Članku 7.

 

Postupak iz Članka 7.

Članak 7. koji štiti vrijednosti EU-a usvojen je Ugovorom iz Amsterdama 1997. Opisuje dva postupka; preventivne mjere ako postoji jasan rizik od kršenja vrijednosti te sankcije ako je do kršenja vrijednosti već došlo. Moguće sankcije nisu jasno naznačene u ugovorima, ali mogu uključiti privremenu zabranu glasovanja u Vijeću i Europskom vijeću.

U oba mehanizma posljednju odluku donose predstavnici država članica u Vijeću, ali prag za postizanje dogovora je različit. Kod preventivnog postupka, odluku treba donijeti većinu, ili 4/5 država članica, dok odluka o postojanju kršenja prava zahtijeva jednoglasnu odluku Europskog vijeća. Država članica koje se postupak tiče ne sudjeluje u glasovanju, Više o postupku u infografici.

 

Uloga Parlamenta

Prema Članku 7. Parlament je jedna od institucija koja može pokrenuti preventivni mehanizam pozivajući Vijeće da odluči postoji li rizik od ozbiljnog kršenja vrijednosti EU-a. Ovo će biti prvi put da Parlament inicira takvu preporuku.

Kako bi prijedlog bio usvojen treba dobiti podršku apsolutne većine zastupnika - 376 te dvije trećine zastupnika koji glasuju. Parlament također treba dati pristanak ako čelnici država članica odlučuju o postojećem kršenju prava.

Zastupnici su u ožujku podržali prijedlog Komisije u kojem se traži pokretanja preventivnog mehanizma u slučaju Poljske. U tom slučaju, Parlament se složio s Komisijom oko razdiobe vlasti, nezavisnosti sudstva i poštivanju temeljnih prava u toj zemlji.

Zastupnici su zatražili od država članica da što ranije odluče postoji li rizik od ozbiljnog narušavanja europskih vrijednosti, a ako postoji - da predlože moguća rješenja. Vijeće je u lipnju održalo saslušanje s poljskim predstavnicima.