Parlament jača integritet, neovisnost i odgovornost 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Tijekom posljednjih mjeseci usvojen je skup opsežnih reformi s ciljem jačanja integriteta, neovisnosti i odgovornosti, uz zaštitu slobodnog djelovanja zastupnika.

Vijećnica Europskog parlamenta  

Cilj je ovih mjera jačanje integriteta i uklanjanje rupa u zakonu kako bi se institucija i njezini zastupnici zaštitili od pokušaja uplitanja u rad Parlamenta.


Predsjednica Parlamenta Roberta Metsola poručila je: “Reforme koje smo proveli posljednjih mjeseci jačaju integritet parlamentarnih sustava, čine donošenje odluka transparentnijim i jačaju Parlament u cjelini. Želimo učvrstiti povjerenje europskih građana i ponovno afirmirati Parlament kao otvorenu instituciju. Iduće godine vraćamo se s modernijim i učinkovitijim Parlamentom.”

Zatvaranje rupa u zakonu

Mjere se nadovezuju na rezolucije s plenarnih sjednica u prosincu 2022. i veljači 2023. u kojima se poziva na veću transparentnost i odgovornost, kao i veću sigurnost oko pokušaja vanjskog uplitanja.

Ured je odobrio revidirana pravila o bivšim zastupnicima (nova politika rotirajućih vrata), nova pravila o pristupu Parlamentu i obveze transparentnosti kod sudjelovanja na događajima koji se održavaju u prostorijama Parlamenta. Osim toga, dogovorena je revizija internih pravila o zviždačima.

Parlament je ojačao svoju suradnju s nacionalnim pravosudnim tijelima i tijelima za provedbu zakona brzim postupanjem po zahtjevima nacionalnih tijela, među ostalima za ukidanje zastupničkog imuniteta.

Predsjednici klubova zastupnika pojasnili su pravila oko hitnih rasprava o ljudskim pravima na plenarnim sjednicama kako bi zaštitili postupak od nepotrebnog uplitanja. Konferencija predsjednika također je odobrila smjernice za zastupnike i osoblje Parlamenta kod odnosa s predstavnicima trećih zemalja (diplomatima i predstavnicima država). Prijedlogom Komisije za međuinstitucionalni sporazum odgovara se na poziv Parlamenta za osnivanje ambicioznog i neovisnog etičkog tijela EU-a. Predsjednica je preuzela vodstvo u pregovorima kako bi se postigao rezultat koji odražava ambicije Parlamenta.

U isto vrijeme, Parlament je u rujnu 2023. donio izmjene svog Poslovnika. Među njima su pojačana zabrana svih aktivnosti zastupnika koje predstavljaju lobiranje, veća transparentnost oko ideja, prijedloga i doprinosa vanjskih aktera, strože kazne za kršenje kodeksa ponašanja, širi opseg obveznih izjava o sastancima s trećim stranama, jasnija pravila za izbjegavanje sukoba interesa i veća transparentnost u financijskim izjavama zastupnika, uključujući izjave o imovini na početku i na kraju svakog mandata.

Osim toga, postrožena su pravila o prihvaćanju darova i prijavljivanju putnih troškova za treće strane, a zabranjena je i suradnja s bivšim zastupnicima u razdoblju od šest mjeseci nakon što napuste Parlament. Ojačat će se i uloga Savjetodavnog odbora za kodeks ponašanja.

Lako dostupne informacije


Internetska stranica Parlamenta sada nudi centralizirane i lako dostupne informacije o integritetu parlamentarnog rada pod novom karticom "Transparentnost i etika".

Napredak u politici protiv uznemiravanja

Predsjednica Metsola ovlastila je kvestore da rade na prijedlozima za jačanje parlamentarnih politika protiv uznemiravanja. Ured je 10. srpnja 2023. odlučio uspostaviti posredničku službu i dati političku potporu uvođenju obvezne obuke za zastupnike. Ured se također složio poboljšati postojeći postupak Savjetodavnog odbora koji se bavi pritužbama za uznemiravanje.

Podizanje svijesti i obuka

Kako bi pratio sve promjene i osigurao njihovu pravilnu provedbu, Parlament redovito provodi kampanje podizanja svijesti o obvezama zastupnika i osoblja, pri čemu nudi obuku za osoblje i zastupnike kako bi svi jasno razumjeli pravila etike i transparentnosti koja su uspostavljena da bi se zaštitio integritet rada Parlamenta.

Modernizacija rada Parlamenta

Osim toga, Konferencija predsjednika u siječnju 2023. pokrenula je širu reformu načina rada Parlamenta koja obuhvaća zakonodavnu, proračunsku, nadzornu, plenarnu i vanjsku dimenziju.

Pregled reformi dostupan je ovdje.