Globalno tržište  
EU i međunarodna trgovina  

Ekonomija  Ažurirano: 
 
Stvoreno:   

Globalizacija je otvorila prilike, ali i izazove. Saznajte više o tome kako EU koristi najbolje u međunarodnoj trgovini i smanjuje rizike aktivnim mjerama.

Podijeli ovu stranicu: 

članci 

Zaštita radnika i poduzeća od nepoštenog tržišnog natjecanja        

Proizvodi koji se plasiraju na tržište ispod cijene proizvodnje prijetnja su europskim tvrtkama i radnicima. Saznajte više o učincima dampinga.