Smanjenje emisija ugljičnih plinova: Ciljevi i mjere EU-a 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

©AP Images/European Union-EP  

Više o mjerama koje poduzima Europska unija kako bi ostvarila smanjenje emisija ugljičnih plinova u različitim sektorima.

Kako bi se ublažile klimatske promjene, EU je obećao postići klimatsku neutralnost do 2050. Taj cilj, kao i smanjenje emisija do 2030., postaju pravno obvezujući ako Europski parlament i Vijeće postignu sporazum o europskom propisu o klimi.


Propis o klimi dio je Europskog zelenog plana, putokaza EU-a prema klimatskoj neutralnosti. Europski parlament, koji već dugo zagovara veće ambicije kod postavljanja klimatskih ciljeva EU-a, usvojio je svoj stav o novom zakonodavstvu 7. listopada 2020. Zastupnici traže podizanje cilja smanjenja emisija do 2030. na 60 posto ispod razine iz 1990. u odnosu na trenutni cilj 40 posto i postizanje klimatske neutralnost svih država članica do 2050.


Više o napretku EU-a prema ostvarenju ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena u infografici.


Kako bi se postigli ciljevi postavljene su ambiciozne pravne mjere.


Reforma ETS-a za industriju


Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS od eng. Emissions trading system) Europske unije ima za cilj smanjenje industrijskih emisija kroz trgovinu dozvolama za svaku tonu CO2 poduzeća emitiraju.


ETS je prvo i najveće tržište emisijama stakleničkih plinova na svijetu. Regulira oko 40 posto emisija iz EU-a, pokriva 11 tisuća elektrana i tvornica, a cilj je uz pomoć ETS-a smanjiti emisije za 43 posto u usporedbi s 2005.


Saznajte više o Sustavu trgovine emisijama stakleničkih plinova.

Pristojba za rješavanje problema istjecanja ugljika

Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika određivanjem cijene ugljika na uvoz određene robe koja dolazi iz manje klimatski ambicioznih zemalja potaknuo bi dekarbonizaciju industrije, kako unutar, tako i izvan EU-a. Namijenjen je izbjegavanju istjecanja ugljika, tj premještaju proizvodnje u zemlje s manje strogim pravilima o emisijama stakleničkih plinova. Prijedlog Komisije očekuje se kasnije ove godine.

Saznajte više o istjecanju ugljika i ovom mehanizmu


Emisije iz drugih sektora


Sve što ETS ne pokriva - prijevoz, poljoprivredu, građevinu i upravljanje otpadom - odgovara za oko 60 posto emisija u EU-u koje se namjeravaju rezati za 30 posto do 2030. u usporedbi s 2005. Ovo će se postići kroz nacionalne ciljeve koji se računaju temeljem bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) po glavi stanovnika. Podrška će biti osigurana za siromašnije države članice.


Saznajte više o ciljevima država članica.


Bolje upravljanje šumama


Šume upijaju 8,9 posto emisija stakleničkih plinova iz EU-a svake godine, što je potencijal koji se može iskoristiti u borbi protiv klimatskih promjena.

Cilj zakona je spriječiti emisije uzrokovane sječom šuma i obvezati svaku državu članicu da kompenzira izmjene zemljišta bilo boljim upravljanjem ili sadnjom novih šuma.


Više o pravilima za zdrave šume u državama članicama.

 

Emisije iz automobilske industrije


Automobili i laka gospodarska vozila proizvode 15 posto emisija CO2 u Europi. Zastupnici su stoga usvojili zakone za smanjenje emisija CO2. Parlament također potiče proizvodnju električnih vozila. Saznajte više.