Kako povećati ekološka ulaganja u EU-u?  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP  

Za prelazak na gospodarstvo koje manje zagađuje potrebna su velika ulaganja. EU želi privući više novca iz privatnog sektora, jer su sredstva iz javnog sektora nedovoljna.

Ulaganja EU-a

EU treba uložiti još oko 180 milijardi eura u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije kako bi se postiglo 40-postotno smanjenje emisija ugljičnih plinova do 2030. Za postizanje ugljične neutralnosti do 2050. potrebno je još više.


Dio ulaganja u projekte vezane uz klimu i okoliš financira se iz proračuna EU-a. Na primjer, oko 20 posto proračuna od 165,5 milijardi za 2019. izdvaja se za borbu protiv klimatskih promjena. Europski parlament taj udjel želi povećati na 30 posto.
Kako EU privlači sredstva iz privatnog sektora?

Novac iz javnog sektora ne može pokriti sva potrebna ulaganja, pa EU želi privući ulagače iz privatnog sektora. Milijarde su već povučene kroz kredite Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) i Europske investicijske banke (EIB), a udjel novca namijenjenog za klimatske projekte namjerava se povećati.


Uloga Europske investicijske banke u financiranju ekoloških projekata je porasla. U svom govoru u Parlamentu u srpnju, buduća predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, rekla je da predlaže dodatni porast i pretvaranje dijela Europske investicijske banke u Europsku klimatsku banku. O većoj važnosti ekoloških pitanja za Europsku investicijsku banku raspravljalo se na plenarnom zasjedanju u srijedu, 9. listopada.


Parlament i Vijeće raspravljaju i o novim pravilima o održivim ulaganjima kojima bi se ulagačima, poslovnim subjektima i osobama koje sudjeluju u donošenju politika objasnilo koje se ekonomske aktivnosti i ulaganja smatraju ekološkima.