Program LIFE: Veća potpora EU-a klimatskoj politici 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

EU je osigurao 5,4 milijarde eura za financiranje programa LIFE. Pogledajte naš video i saznajte kako će se tim sredstvima podržati klimatske aktivnosti.

LIFE je jedini program na razini EU-a posvećen isključivo okolišu i klimi, a za razdoblje 2021. – 2027. ima ambiciozne planove. Za aktivnosti vezane uz okoliš osigurano je 3,5 milijardi eura, te 1,9 milijardi eura za klimatsku politiku. Program je dio paketa Zelenog plana koji je predložila Europska komisija.

Izgradnja čišćeg i kružnijeg gospodarstva koje ponovno upotrebljava i reciklira proizvode glavni je prioritet EU-a, a program LIFE igra važnu ulogu. Podržat će prelazak na čistu energiju i u suradnji s drugim programima doprinijeti cilju postizanja ugljične neutralnosti do 2050. Bavit će se i zaštitom i poboljšanjem kvalitete okoliša te zaustavljanjem gubitka biološke raznolikosti.


Program LIFE dio je dugoročnog proračuna EU-a i plana oporavka, kojima se obvezalo uložiti 30 posto sredstava u klimatske aktivnosti. Ostali programi uključuju Fond za pravednu tranziciju kako bi se regijama EU-a pomoglo u prijelazu na zeleno gospodarstvo, program InvestEU kojim se financiraju projekti u području klime i Obzor Europa za financiranje istraživanja i inovacija EU-a u području klime.

Parlament je odobrio program u travnju 2021.