Odgovor EU-a na migrantski izazov 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Migracijski izazov izložio je nedostatke europskog sustava azila, stoga EU trenutno radi na izmjenama.

Grčka obalna straža, Lesbos © UNHCR/Andrew McConnell  

Oko 1,83 milijuna ilegalnih prijelaza zabilježeno je na vanjskim granicama EU-a u 2015. Iako je ta brojka u 2018. pala na 150 114, Parlament radi na uklanjanju nedostataka u europskom sustavu azila: od reforme sustava azila i jačanja granične sigurnosti do promicanja integracije izbjeglica.


Pogledajte činjenice i brojke o azilu i migracijama u EU-u.


Jačanje sustava azila i dijeljenje odgovornosti između država članica

 

U središtu Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS od eng. Common European Asylum System) je Dublinska uredba koja određuje državu odgovornu za obradu zahtjeva za azil, uglavnom prvu zemlju EU-a u koju ulazi podnositelj zahtjeva. Dublinski sustav doveo je do toga da su granične zemlje, kao što su Italija i Grčka, morale ponijeti najveći pritisak migracijske krize.


U studenom 2017. Europski parlament predložio je pregovore vladama država članica EU-a o preustroju te Uredbe. S obzirom na to da vlade država članica još nisu postigle dogovor, rasprava između Parlament i Vijeća još nije započeta. Saznajte više o prijedlogu Parlamenta o reformi Dublina

 

Osim što se zalaže za reformu sustava iz Dublina, Europski parlament radi na uspostavljanju strožih graničnih kontrola i poboljšanju sposobnosti država članica da prate ljude koji ulaze u Europu. Zastupnici u prethodnom sastavu Parlamenta radili su na uspostavljanju jasnih pravila širom Europe kako bi se razlikovali redoviti migranti od izbjeglica, kako bi se osigurao pošteno i ravnopravno postupanje s tražiteljima azila i osiguralo da svaka država članica pridonese pravednom sudjelovanju u rješavanju problema i preuzme svoj dio odgovornosti.

 

Više na stranici o jačanju zajedničkog europskog sustava azila.

Vanjske granice EU-a i upravljanje migracijskim tokovima

 

Priljev migranata stavio je ogroman pritisak na nacionalne uprave za granice. Parlament je pozvao na jačanje granične agencije Frontex, a u prosincu 2015. Europska komisija objavila je prijedlog nove europske granične i obalne straže s ciljem jačanja upravljanja i sigurnosti vanjskih granica i potpore nacionalnim graničnim stražama. Nova agencija pokrenuta je u listopadu 2016. godine. Europskoj graničnoj i obalnoj straži planira se slanje dodatnih 10 000 snaga u pripremi do 2027. 

 

Države članice također su poduprle prijedlog za jačanje trenutnog Europskog ureda za podršku azila (EASO) koji će postati Agencija za azil EU-a. Agencija će olakšati funkcioniranje Zajedničkog europskog sustava azila i pomoći kod procjene prijava za azil diljem EU-a. Saznajte više o prijedlogu i stajalištu Parlamenta.

 

U studenom 2018. Parlament je glasao za značajno povećanje financijskih sredstava za migracije i upravljanje granicama u razdoblju od 2021. do 2027. u odnosu na razdoblje od 2014. do 2020. 

 

Više o kontroli granice EU-a i upravljanju migracijama.

 

Poticanje integracije izbjeglica u Europi

 

EU poduzima korake kako bi se pomoglo migrantima da se integriraju u društvo. Fond za azil, migracije i integraciju osnovan za razdoblje od 2014. do 2020. ulaže 3,137 milijardi eura za efikasnije upravljanje priljevom migranata i uvođenje i jačanje zajedničkog pristupa EU-a vezano uz azil i migracije.

 

Parlament je također zatražio dodatna sredstva za programe stvaranja novih mogućnosti kao što su radna mjesta i obrazovanje za ranjive skupine i izbjeglice.

 

Više o integraciji izbjeglica u Europi.