Sassoli: Parlament neće prihvatiti bilo kakav dogovor o dugoročnom proračunu  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

David Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta  

Predsjednik Parlamenta David Sassoli podsjetio je čelnike EU-a da dugoročni proračun EU-a treba odobrenje Parlamenta i rekao da zastupnici neće prihvatiti bilo kakav prijedlog.

Sassoli je održao govor na početku sastanka na vrhu EU-a čiji cilj je postići dogovor država članica o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a. Proračun za 2021.-2027. prvi je nakon odlaska UK-a iz Unije.


Sassoli je poručio šefovima država i vlada da će Parlament odbiti bilo koji dogovor koji EU-u ne omogućuje nošenje s izazovima s kojima je suočena.


„Moramo opremiti Uniji svim potrebnim sredstvima za nošenje s izazovima s kojima smo zajedno suočeni”, rekao je. Prvi i najhitniji su klimatske promjene. Zeleni plan je ambiciozan i vidi Europu do 2050. kao prvi klimatski neutralan kontinent. Postizanje tog cilja zahtijeva velika financijska ulaganja.


„Trebamo sredstva za jačanje rasta i razvoja, podršku zemljama, poslovanju i ljudima za ovu tranziciju. Trebamo uložiti u istraživanje kako bi Europa bila na čelu i kako se ne bi oslanjala na uvoz novih tehnologija čijem razvoju nije doprinijela”.


Izjavio je i da „umjetna podjela između davatelja i korisnika doprinosa” treba prestati. „Sve države članice, bez iznimke, imaju korist od EU-a”.


Parlament je dogovorio svoje stajalište o dugoročnom proračunu u 2018.

Svaki dogovor može stupiti na snagu tek nakon odobrenja Parlamenta.