COVID-19: Jačanje kapaciteta EU-a za odgovor na krize 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

EU poboljšava Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu kako bi omogućio učinkovit odgovor na hitne slučajeve, uključujući zdravstvene krize poput one izazvane koronavirusom.

Sredstva pomažu državama članicama kod odgovora na hitne slučajeve i katastrofe. Mehanizam služi za pomoć u slučaju potresa, požara, poplava, a iskorišten je i za prikupljanje potrebne zdravstvene opreme za vrijeme širenja koronavirusa.

Kako bi se uklonile mane otkrivene tijekom pandemije EU mijenja svoj Mehanizam za civilnu zaštitu. Europski parlament potvrdio je dogovor s Vijećem glasanjem na plenarnoj sjednici 27. travnja 2021 i osigurao 3,319 milijardi eura za Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu iz dugoročnog proračuna za razdoblje 2021.-2027. i Instrumenta oporavka EU-a. Kako bi mogla brže osigurati pomoć, Komisija će moći izravno prikupljati resurse u okviru RescEU-a. Parlament je također osigurao dovoljno sredstava za prevenciju, pripravnost i odgovor.

Mehanizam koji spašava živote


Od svog nastanka 2001. ovaj sustav uzajamne pomoći aktiviran je više od 420 puta kao odgovor na prirodne katastrofe, ali i one izazvane djelovanjem čovjeka, unutar i izvan EU-a. Aktiviran je u slučajevima požara u šumama, poplava, zagađenja mora, potresa, uragana, industrijskih nesreća i kriznih situacija, uključujući zdravstvene krize.


Kod trenutnog širenja koronavirusa Mehanizam je korišten kako bi se pomoglo državama članicama i nacionalnim zdravstvenim sustavima, kroz koordiniranje dostave zdravstvenih potrepština i osobne zaštitne opreme u Europi i diljem svijeta.


Pomogao je i u vraćanju više od 90 tisuća građana iz svih dijelova svijeta u Europu.


Jačanje kapaciteta za odgovor na hitne slučajeve


U slučaju katastrofe država članica može tražiti pomoć putem Mehanizma. Komisija koordinira odgovor, a pokriva se najmanje 75 posto troškova prijevoza i operativnih troškova.


U 2019. EU je razvila nove pričuvne resurse RescEU kako bi mogla izravno pomoći kada resursi država članica nisu dovoljni.


Sredinom ožujka 2020., tijekom izbijanja pandemije, RescEU-u su dodane zalihe medicinske opreme  kako bi se pomoglo zemljama suočenim s njihovim nedostatkom. Zahvaljujući pravilima koje je podržao Parlament, EU može pokriti do 100 posto troškova potrebnih za razmještanje kapaciteta RescEU-a.

Odgovor EU-a na potres u Albaniji