EU27 treba paket za oporavak od 2 bilijuna eura za rješavanje posljedica bolesti COVID-19 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • sredstva za oporavak moraju biti dodatak dugoročnom proračunu EU-a, a ne argument za njegovo smanjivanje 
  • Komisija bi se trebala suzdržati od upotrebe „financijskog maherstva” ili podataka koji navode na krive zaključke 
  • Isplata iz fondova uglavnom putem bespovratnih sredstava 

U rezoluciji o reviziji proračuna EU-a nakon 2020. i planovima gospodarskog oporavka zastupnici zahtijevaju solidan paket usmjeren na potrebe građana i utemeljen na proračunu EU-a

Rezolucija je usvojena u petak s 505 glasova za, 119 protiv i 69 suzdržanih.


„Europski građani moraju biti u središtu strategije oporavka”, naglasili su zastupnici, dodajući da će Parlament čvrsto braniti interese građana. Napori za oporavak moraju imati snažnu socijalnu dimenziju i uklanjati socijalne i gospodarske nejednakosti te zadovoljavati potrebe onih koji su najviše pogođeni krizom.


Parlament ustraje na tome da novi „fond za oporavak i preobrazbu” mora biti vrijedan 2 bilijuna eura, da se mora financirati „izdavanjem dugoročnih obveznica za oporavak” i da se „isplaćuje zajmovima i, uglavnom, bespovratnim sredstvima, putem izravnih plaćanja za ulaganja i vlasnički kapital”. Poziva Komisiju da ne upotrebljava „sumnjive multiplikatore za oglašavanje ambicioznih brojki”, te da se ne oslanja na „financijsko maherstvo” jer je u pitanju vjerodostojnost EU-a.


Ulaganja u oporavak moraju se dodati povrh programa financiranih iz VFO-a


Osim sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) kao dugoročnog proračuna EU-a, potrebno je osigurati plan oporavka, ali ne nauštrb postojećih i budućih programa EU-a, upozorili su zastupnici. Osim toga, ustraju na tome da se VFO mora povećati i naglašavaju da će Parlament iskoristiti svoje ovlasti veta ako se zahtjevi Parlamenta ne ispune.

Sredstva za oporavak „trebala bi biti namijenjena programima u okviru proračuna EU-a” kako bi se zajamčio parlamentarni nadzor i njegovo sudjelovanje. Parlament također mora biti u potpunosti uključen „u oblikovanje, usvajanje i provedbu fonda za oporavak”. Upozoravaju Komisiju da se suzdrži od „svakog pokušaja izrade europske strategije oporavka koja je izvan okvira metode zajednice i pribjegava međuvladinim dogovorima”.


Plan mora biti usmjeren na prioritete u okviru Zelenog plana i digitalne agende


„Opsežan paket za oporavak”, koji su zastupnici već zahtijevali u svojoj nedavnoj rezoluciji iz travnja, mora trajati dovoljno dugo da se suoči s „očekivanim dubokim i dugotrajnim posljedicama trenutačne krize”. Njime se mora „preobraziti naša gospodarstva” podupiranjem malih i srednjih poduzeća te „povećati mogućnosti zapošljavanja i vještine kako bi se ublažio utjecaj krize na radnike, potrošače i obitelji”. Zastupnici pozivaju da se prednost daje ulaganjima u skladu sa Zelenim planom i digitalnom agendom te inzistiraju na stvaranju novog samostalnog europskog zdravstvenog programa.


Reforma prihoda EU-a postala je ključna


Zastupnici u Europskom parlamentu ponovno pozivaju na uvođenje skupa novih „vlastitih sredstava” (sredstava iz prihoda EU-a) kako bi se spriječilo daljnje povećanje izravnih doprinosa država članica proračunu EU-a radi zadovoljavanja potreba VFO-a te Fonda za oporavak i preobrazbu. Budući da se gornja granica prihoda EU-a izražava u BND-u, za koji se očekuje da će se znatno smanjiti zbog krize, zastupnici također pozivaju na „trenutačno i trajno povećanje gornje granice vlastitih sredstava”.


Daljnje informacije


Očekuje se da će Europska komisija uskoro podnijeti prijedlog izmijenjenog VFO-a i fonda za oporavak kako bi se u obzir uzela zdravstvena kriza i njezine posljedice.


Budući da trenutačni dugoročni proračun EU-a istječe 31. prosinca 2020., EU-u je potreban novi okvir proračunskog planiranja za sljedećih sedam godina. Stoga je Europska komisija u svibnju 2018. predstavila planove za sljedeći VFO za razdoblje 2021. – 2027. Europski parlament donio je svoje stajalište u.studenome 2018., a ponovno ga je potvrdio u listopadu 2019. Vijeće još nije uspjelo postići dogovor o svojem stajalištu.