Vladavina prava: Cilj novog mehanizma je zaštita proračuna i vrijednosti EU-a 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

©Helmutvogler /Adobe Stock  

EU je usvojio pravila prema kojima je moguće zaustaviti plaćanja iz proračuna EU-a državama članicama koje ne poštuju vladavinu prava.

Parlament je 16. prosinca 2020. odobrio dogovor s Vijećem o zakonodavstvu kojim se uspostavlja mehanizam za obustavu proračunskih plaćanja državi članici koja krši vladavinu prava. Odluku o suspenziji Vijeće donosi kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije.

Nova pravila primjenjuju se od 1. siječnja 2021. Mađarska i Poljska pokrenule su slučajeve pred Europskim sudom pravde dovodeći u pitanje zakonitost mehanizma, ali time se ne obustavlja njegova primjena.

Parlament kontinuirano ponavlja da je mehanizam uspostavljen i Komisija ima zakonsku dužnost braniti financijske interese EU-a. Rezolucijama iz ožujka, lipnja i srpnja 2021. Parlament poziva Komisiju na djelovanje i poručuje da je spreman pokrenuti pravni postupak protiv nje ako ne ispuni svoje obveze.

Zastupnici su upozoravali na ugroženost europskih vrijednosti i da sredstva EU-a iz dugoročnog proračuna i plana oporavka ne bi smjelo dati u ruke onima koji se bore protiv demokracije i temeljnih prava u Europi.


U izvještaju usvojenom 7. listopada 2020. pozvali su na jačanje vladavine prava diljem Europe s pomoću novog mehanizma i učinkovitih sankcija za države članice za koje se utvrdi kršenje pravila. Također su ustrajali na dogovoru institucija EU-a o jasnim pravilima kojima bi se zajamčilo da država članica koja prima sredstva EU-a poštuje vladavinu prava.

Što je vladavina prava?


Vladavina prava utvrđena je u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji kao jedna od vrijednosti na kojima se temelji EU. Ona podrazumijeva da se vlade drže zakona, ne donose proizvoljne odluke i da građani mogu propitkivati njihove postupke pred neovisnim sudovima.


Njome je obuhvaćena i borba protiv korupcije, koja nekima nepravedno pogoduje na štetu drugih, i zaštita slobode medija, čime se osigurava točna informiranost javnosti o djelovanju vlade.


Vladavina prava važna je Europljanima. U istraživanju Eurobarometra iz 2019. najmanje 85 posto ispitanika diljem EU-a smatra svaki različiti aspekt vladavine prava ključnim ili važnim.

Drugo istraživanje, iz listopada 2020., pokazalo je da 77 posto Europljana podržava koncept da EU državama članicama osigura sredstva samo ako nacionalne vlade poštuju vladavinu prava i demokratska načela.

Postojeći mehanizmi EU-a za zaštitu vladavine prava


EU već ima na raspolaganju neke alate za zaštitu vladavine prava. Europska komisija objavila je 30. rujna prvo godišnje izvješće o vladavini prava u kojem se prate i pozitivne i negativne promjene u svim državama članicama. Prati Rumunjsku i Bugarsku otkad su pristupile EU-u 2007. godine.


U Vijeću se vodi dijalog o vladavini prava, a trenutačno njemačko predsjedništvo u studenom je održalo rasprave po državama članicama, počevši s pet država članica EU-a.


Ako Komisija smatra da država članica krši pravo EU-a, može pokrenuti postupak zbog povrede prava, Taj postupak može dovesti do financijskih sankcija koje određuje Sud Europske unije. Drugi postupak, u skladu s člankom 7. Ugovora o Europskoj uniji, omogućuje Vijeću davanje preporuka ili jednoglasno odlučivanje o sankcijama protiv države članice, uključujući suspenziju članskih prava.

Argumenti za daljnje mjere


Zastupnici smatraju da postojeći instrumenti nisu dovoljni. Iako su u tijeku saslušanja u Vijeću u skladu s člankom 7. u vezi Poljske i Mađarske, Parlament je izrazio žaljenje zbog izostanka znatnog napretka dviju država članica u rješavanju tih pitanja.


Na plenarnoj raspravi 5. listopada 2020. zastupnici su pozdravili godišnje izvješće o vladavini prava koje je objavila Komisija, ali i pozvali na poduzimanje više mjera u pogledu njezine provedbe. „Nadzorom se neće vratiti neovisnost pravosuđa u Poljskoj niti će se spasiti mediji u Mađarskoj”, izjavio je Michal Šimečka (Renew Europe, Slovačka).


Šimečka je sastavio izvješće usvojeno 7. listopada. Njime se poziva na uspostavu mehanizma kojim se konsolidiraju postojeći instrumenti i uspostavlja godišnji ciklus praćenja s preporukama za pojedine države, rokovima i ciljevima za provedbu. Ciklus bi trebao služiti kao osnova za aktiviranje članka 7. ili obustavu proračunskih sredstava za državu članicu.

Zaštita financijskih interesa EU-a


Korupcija ili ovisni sudovi mogu omogućiti zloupotrebu novca EU-a dodijeljenog državi članici. Komisija je 2018. iznijela zakonodavni prijedlog čiji je cilj obrana financijskih interesa EU-a ako se otkriju nedostaci u poštivanju vladavine prava.


Parlament je početkom 2019. donio svoje stajalište o prijedlogu. Predmet je bio povezan s pregovorima o dugoročnom proračunu EU-a i Parlament je inzistirao na tome da je dogovor o proračunu za razdoblje 2021. - 2027. moguć samo ako se postigne dovoljan napredak oko tog zakonodavstva.


Čelnici EU-a su u srpnju 2020. postigli dogovor o uvođenju uvjetovanosti vladavinom prava, tj. dodjele sredstava EU-a državi članici uvjetovane poštivanjem vladavine prava. Njemačko predsjedništvo Vijeća predstavilo je početkom jeseni kompromisni prijedlog koji su zastupnici kritizirali kao nedovoljan tijekom plenarne rasprave 5. listopada.


„Mehanizam koji se nikada ne može pokrenuti u praksi služi samo interesima onih koji ne žele da se poduzmu nikakve mjere”, rekao je Petri Sarvamaa (EPP, Finska).

Dogovor s Vijećem


Zastupnici su u listopadu započeli pregovore s Vijećem. Suizvjestitelji Parlamenta bili su Petri Sarvamaa (EPP, Finska) i Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španjolska).

Dogovor je postignut 5. studenog 2020. Pregovarači Parlamenta osigurali su donošenje zakona širokog raspona koji se ne primjenjuju samo na slučajeve korupcije i prijevare, već i na sistemska kršenja temeljnih vrijednosti, poput demokracije ili neovisnosti sudstva, kada ta kršenja utječu ili mogu utjecati na upravljanje sredstvima EU-a.

Dogovoreni tekst također štiti krajnje korisnike sredstava, poput studenata, poljoprivrednika ili nevladinih organizacija. Oni će moći podnijeti žalbu Komisiji putem web platforme koja će im pomoći u osiguranju primitka dospjelih iznosa. „Za nas je presudno da krajnji korisnici nisu kažnjeni zbog pogrešaka svojih vlada i da nastave primati sredstva koja su im obećana", rekao je Eider Gardiazabal Rubial.