Europski zastupnici uklonili još jednu prepreku planu oporavka 

Priopćenje za tisak 
Plenarna sjednica 
 
 

Podijeli ovu stranicu: 

  • Parlament ubrzao reformu prihoda Unije koja je nužna za provedbu fonda za oporavak „Next Generation EU” vrijednog 750 milijardi eura 
  • Novi izvori prihoda, kao što je namet za plastiku, osigurat će nova sredstva u proračunu EU-a te pridonijeti otplati dugova fonda za oporavak 
  • Države članice moraju što prije ratificirati ključnu Odluku o vlastitim sredstvima 
Proces ratifikacije do 18. ožujka završen je u 13 od 27 država  

Europski zastupnici odobrili su tri propisa o provedbi sustava vlastitih sredstava EU-a koji omogućuju njegovu reformu te uvođenje novih izvora prihoda EU-a.

Zastupnici su u četvrtak odobrili jednu provedbenu i dvije operativne uredbe o metodama za prikupljanje ili stavljanje na raspolaganje konkretnih vlastitih sredstava koja čine prihod proračuna Unije. Tri propisa povezana su s ključnom Odlukom o vlastitim sredstvima, koju je Parlament odobrio u rujnu, a Vijeće u prosincu 2020. U državama članicama trenutačno je u tijeku proces ratifikacije te odluke, koji je do 18. ožujka završen u 13 od 27 država (informacije o ratifikaciji).


Usvojene uredbe uključuju odredbe o izračunu i pojednostavnjenju prihoda Unije, upravljanju novčanim tokovima te pravima nadzora i inspekcije. One su nužne kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje reformirane prihodovne strane proračuna EU-a.


Nakon što države članice ratificiraju Odluku o vlastitim sredstvima, danas usvojen paket počet će se retroaktivno primjenjivati od 1. siječnja 2021. Uključuje novi namet za plastiku kao prvi od različitih novih izvora prihoda koji će se uvesti do 2026. Odluka o vlastitim sredstvima omogućit će Uniji da se zaduži za 750 milijardi eura za provedbu plana oporavka „Next Generation EU”.


Izjave suizvjestitelja


José Manuel Fernandes (EPP, Portugal): „Europski parlament ponovo je odredio daljnji tijek događaja. Odobravanjem ovog paketa osigurali smo da sustav vlastitih sredstava EU-a pridonese uspostavi plana oporavka Next Generation EU čim države članice ratificiraju Odluku o vlastitim sredstvima. Današnje glasanje podsjetnik je na to da moramo brzo i odlučno djelovati kako bismo pokrenuli oporavak.”


Valérie Hayer (RENEW, Francuska): „Parlament ponovno brzo djeluje kako bi plan oporavka postao stvarnost. Sad pozivamo države članice da što je prije moguće ratificiraju plan oporavka. Ne možemo si dopustiti kašnjenje. Osim toga, sporazum o vraćanju duga iz prosinca Komisiju obvezuje da u lipnju ove godine iznese prijedlog o digitalnom nametu EU-a, bez obzira na to što će se dogoditi na razini OECD-a.”


Rezultati glasovanja


Uredba o vlastitim sredstvima na temelju otpada od pakiranja iz plastike

540 glasa za, 109 protiv i 38 suzdržana


Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava

560 glasa za, 48 protiv i 82 suzdržana


Ubiranje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost

552 glasa za, 69 protiv i 67 suzdržana


Dodatne informacije


Tijekom pregovora o dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. („Višegodišnji proračunski okvir”) zastupnici su osigurali obvezujući plan za uvođenje novih izvora prihoda EU-a. Tri su koraka plana za uvođenje novih vlastitih sredstava:


  • prvi korak (2021.): doprinos na nerecikliranu plastiku koji je uveden u siječnju 2021., novi zakonodavni prijedlozi o mehanizmu za graničnu prilagodbu emisija ugljika, digitalnom nametu i sustavu EU-a za trgovanje emisijamaiznijet će se u lipnju;
  • drugi korak (2022. i 2023.): Vijeće će raspravljati o tim novim izvorima prihoda najkasnije do 1. srpnja 2022. kako bi se uveli do 1. siječnja 2023.
  • treći korak (2024. – 2026.): do lipnja 2024. Komisija će predložiti dodatna nova vlastita sredstva, koja bi mogla uključivati porez na financijske transakcije i financijski doprinos povezan s korporativnim sektorom ili novu zajedničku osnovicu poreza na dobit. Vijeće će raspravljati o tim novim vlastitim sredstvima najkasnije do 1. srpnja 2025. kako bi se ona uvela do 1. siječnja 2026.