Globalna Europa: 79,5 milijardi eura za potporu razvoju  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

EU će do 2027. uložiti 79,5 milijardi eura u razvoj i međunarodnu suradnju u susjednim zemljama. Saznajte više u našem videu.

U okviru svojeg proračuna za razdoblje 2021.-2027. Europska unija osigurava sredstva za ulaganja izvan bloka. Nakon dogovora s državama članicama EU-a iz prosinca 2020. Parlament je 9. lipnja 2021. odobrio uspostavu fonda Globalna Europa vrijednog 79,5 milijardi eura. Fond objedinjava nekoliko postojećih instrumenata EU-a, uključujući Europski razvojni fond. Tom će se racionalizacijom omogućiti učinkovitije promicanje vrijednosti i interesa EU-a diljem svijeta te brži odgovor na nove globalne izazove.

Instrumentom će se financirati prioriteti vanjske politike EU-a u sljedećih sedam godina i podupirati održivi razvoj u susjednim zemljama te supsaharskoj Africi, Aziji, Sjevernoj i Južnoj Americi, na Pacifiku i Karibima. Globalna Europa podupirat će projekte koji se bave iskorjenjivanjem siromaštva i migracijama te promicati vrijednosti EU-a poput ljudskih prava i demokracije.

Program će podupirati i globalne multilateralne napore i osigurati da EU može ispuniti svoje obveze, uključujući ciljeve održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum. 30 posto ukupnih financijskih sredstava programa uložit će se za postizanje klimatskih ciljeva.

Najmanje 19,3 milijarde eura namijenjeno je susjednim zemljama EU-a, a 29,2 milijarde za ulaganja u supsaharsku Afriku. Financijska sredstva bit će dostupna u situacijama koje zahtijevaju brzi odgovor, uključujući upravljanje krizama i sprečavanje sukoba. EU će povećati potporu održivim ulaganjima diljem svijeta u okviru Europskog fonda za održivi razvoj plus, kojim će se potaknuti ulaganje privatnog kapitala kao dopune izravnoj razvojnoj pomoći.

U pregovorima s Vijećem Parlament je osigurao veće sudjelovanje u strateškim odlukama u vezi programa. Uredba o Globalnoj Europi primjenjuje se retroaktivno od 1. siječnja 2021.

Globalna Europa jedan je od 15 vodećih programa EU-a koje je Parlament podržavao u pregovorima o proračunu za razdoblje 2021.-2027. i instrumentu EU-a za oporavak, koji će Uniji omogućiti da tijekom sljedećih godina osigura više od 1,8 bilijuna eura.