PESCO: Nova suradnja za učinkovitiju europsku obranu  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

25 država članica pravno je formaliziralo povećanu suradnju na području integrirane europske obrane, za što se Parlament zalaže već godinama.

Obrambeni savezi  

Stalna strukturirana suradnja na području obrane (PESCO od eng. Permanent Structured Cooperation) „bit će središnja institucija koja će osigurati povezivanje izoliranih otoka vojne suradnje“, kaže Michael Gahler (EPP, Njemačka). PESCO je osnovan zajedničkom obavijesti koju su potpisale 23 države članice 13. studenog, a koja postaje pravno obvezujuća 11. prosinca, odlukom Vijeća za vanjske poslove.

 

Što je PESCO?

 

Države članice prvi su put iznijele plan za PESCO u Ugovoru iz Lisabona (Članak 46, Članak 42 (6)) uz podršku Komisije i Parlamenta. Glavni je cilj osnažiti obrambene kapacitete zajedničkim ulaganjem te tako uštediti novac uz smanjenje broja raznovrsnih oružanih sustava, što bi trebalo dovesti do boljeg međudjelovanja vojnih snaga.

 

Sudjelovanje je dobrovoljno, ali ukoliko se odluče za suradnju, države moraju ispuniti obveze. Aktiviranje vojnih snaga ostaje isključiva odluka samih država članica.

 

„Trebamo zaustaviti tržišno natjecanje na domaćem i vanjskom tržištu europskih oružanih proizvoda“, smatra Gahler, autor godišnjeg izvješća o europskoj sigurnosti i obrani.

 

Parlament već podupire bolju koordinaciju vojne potrošnje kako bi se smanjilo rasipanje nepotrebnim dupliciranjem. Tome služi Europski fond za obranu  i CARD - koordinirani godišnji pregled obrane kojeg će provoditi Europska obrambena agencija.

 

Tko je u PESCO-u?

 

Sve države članice Europske unije, uključujući Hrvatsku, dio su PESCO-a uz izuzetak Danske, Malte i Ujedinjene Kraljevine. Očekuje se da će članice PESCO-a zajedno osnovati snage za brzo djelovanje te nove kapacitete kao što su dronovi, te stvoriti jedinstvenu jedinicu za logistiku i medicinsku pomoć. Popis projekata za svaku državu članicu već postoji, a svaka članica odgovorna je za planiranje nacionalnog doprinosa.

 

PESCO vs NATO

 

Neki smatraju kako je strategija vezana uz osnivanje PESCO-a kontraproduktivna jer će potkopati NATO savez. Međutim, glavni tajnik Jens Stoltenberg podržao je projekt: „Smatram da može osnažiti europsku obranu što je dobro za Europu i za NATO.“ Gahler kaže: „Uvjeren sam da će 22 države članice koje su u EU-u i u NATO-u osigurati uspjeh PESCO-a u poboljšanju vojnog međudjelovanja i područja upotreba naših snaga.“