Društvo 

Proizvodi za tu kategoriju 

       

Društvo 
 

EU poduzima mjere protiv trgovaca koji iskorištavaju strah zbog koronavirusa i na internetu prodaju lažne lijekove po visokim cijenama.

       

Društvo 
 

Europski parlament ponovno se pridružio UN-ovoj kampanji „Orange the World” u borbi protiv nasilja nad ženama.

       

Društvo 
 

Novim pravilima o kolektivnoj pravnoj zaštiti omogućava se okupljanje potrošača u EU-u u borbi protiv domaćih i prekograničnih slučajeva „masovne štete”.

       

Društvo 
 

EU poduzima mnoge mjere u borbi protiv pandemije i njezinih posljedica. Pogledajte našu vremensku crtu koja pruža jasan pregled po područjima.