Nova hrana: Jednostavnija pravila za inovacije u prehrani  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Infografika  

Umjetni zaslađivači dobiveni iz lišća Stevie, Tetragonia tetragonoides ili sok iz uljne kadulje službeno spadaju pod novu hranu u prehrani Europljana. Zastupnici su u srijedu, 28. listopada, raspravljaji i glasali o novim pravilima uz pomoć kojih bi se pojednostavnio postupak izdavanja dozvola kako bi se zaštitilo javno zdravlje i zajamčila ispravnost hrane bez da se našteti inovacijama u EU-u. Više informacija o novoj hrani u našoj infografici.

Regulativa EU-a o novoj hrani datira iz 1997., od kada su razvijeni razni novi sastojci za inovativne nove okuse. Revizija regulative potrebna je kako bi uključila nova znanstvena i tehnološka dostignuća.


Što je nova hrana?


Pod novu hranu spada sve ono što je proizvedeno iz biljaka koje do nedavno nisu korištene za namirnice u Europskoj uniji, poput nano-materijala, nekih gljiva, algi i novih sastojaka ili metoda. Kako ne bi bilo nikakvih zdravstvenih rizika za populaciju, sva nova hrana treba biti službeno odobrena. Hrana koja se koristi izvan EU-a, također spada pod novu hranu.


Nova pravila


Prema novim pravilima nova hrana bit će odobrena za korištenje prema usklađenim postupkom odobravanja u EU-u. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provodit će procjene za sve slučajeve u kojima se pozornost treba obratiti na zdravlje ljudi.


Kako je zatraženo od strane zastupnika pravila će pokrivati hranu dobivenu iz kloniranih životinja dok posebna regulativa o kloniranju nije usvojene, te nove definicije nano-materijala te ograničavanja testiranja na životinjama.


Prijedlog je usvojen s 359 glasova "Za", 202 glasa "Protiv", dok je 127 zastupnika bilo suzdržano.