Rasipanje hrane u EU-u: Milijuni tona u kanti za smeće  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Infografika  

Prema procjenama, 88 milijuna tona hrane baci u smeće svake dogine u državama članicama EU-a, što u prosjeku znači da je svaka osoba odgovorna za 173 kg godišnje. Što možemo učiniti da smanjimo rasipanje hrane od strane EU-a i od strane samih potrošača?

Na farmama, u postupku prerade i proizvodnje, u trgovinama, restoranima i privatnim kućanstvima - hrana se rasipa u cijelom lancu. Međutim, rasipanju hrane najviše doprinose kućanstva - s udjelom od 53 posto i postupak prerade - 19 posto.


Na razini potrošača, postoji nedostatak razumijevanja o rasipanju hrane i uzrocima. Prema istraživanju Eurobarometra, iako 60 posto Europljana provjerava oznake „najbolje upotrijebiti do“ i „rok upotrebe“, te oznake na proizvodima loše se razumiju što doprinosi bacanju.


Bacanje hrane je ekonomski problem, problem zaštite okoliša i etičko pitanje


Rasipanje hrane također znači gubitak vrijednih i rijetkih resursa (voda, tlo, radni sati, energija i sl.)  koji doprinosi klimatskim promjenama. Prema Organizaciji za prehranu i poljoprivredu UN-a (FAO), rasipanje hrane odgovorno je za osam posto globalnih emisija stakleničkih plinova za koje je odgovoran čovjek. Za svaki kg hrane koja se proizvede, 4,5 kg CO2 pušta se u atmosferu.


Smanjenje bacanja hrane nije samo obaveza zbog zaštite okoliša i ekonomije, već je i moralno pitanje. Prema FAO-u, oko 793 milijuna ljudi na svijetu je pothranjeno. Prema Eurostatu, u 2014. 55 milijuna ljudi (9,6 posto populacije EU28) nije si moglo priuštiti kvalitetan obrok svakog drugog dana.


Što radi Parlament kako bi smanjio rasipanje hrane


U ponedjeljak 15. svibnja zastupnici raspravljaju o izvješću Biljane Borzan (S&D, Hrvatska) u kojem se predlažu mjere za smanjenje rasipanja hrane za 50 posto do godine 2030. S tim ciljem, zastupnici će ponovno naglasiti paket zakona o otpadu iz ožujka.


Osim toga, izvješće predlaže jednostavnije donacije hrane izmjenama sustava PDV-a kako bi se doniranje hrane oslobodilo od poreza te rješenja za probleme s datumskim oznakama „najbolje upotrijebiti do“ i „rok upotrebe“.


O izvješću se raspravlja 15. svibnja te glasuje 16. svibnja.


„Europska unija, jedna od najnaprednijih i najbogatijih zajednica na svijetu, ima moralnu i političku obvezu smanjiti svakodnevno rasipanje hrane“, naglasila je Borzan u intervjuu uoči odluke odbora u travnju.

 

Kako smanjiti rasipanje hrane? 
  • Planirajte kupnju 
  • Provjerite datume - prehrambeni proizvodi sigurni su za uporabu i nakon datuma navedenog na oznaci „najbolje upotrijebiti do”. 
  • Provjerite temperaturu hladnjaka. Da bi hrana dugo ostala svježa, treba je pohraniti na temperaturi od 1 do 5 °C 
  • Pohranjujte hranu u skladu s uputama navedenima na pakiranju. 
  • Poslužujte manje količine hrane 
  • Iskoristite ili zamrznite ostatke hrane 
  • Pretvorite ostatke u kompost iskoristiv je za sobno ili vrtno bilje.