Nadzor granica i upravljanje migracijama u EU-u  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Veliki broj imigranata i sigurnost vanjskih granica izazovi su za Europu. Saznajte kako Parlament pomaže u njihovom rješavanju.

Catania, Italija © UNHCR/Francesco Malavolta  

Oko 1,83 milijuna ilegalnih prijelaza zabilježeno je na vanjskim granicama EU-a u 2015. godini, broj je pao na 150 114 u 2018. godini. Odgovor EU-a na migrantski izazov uključuje mjere za jačanje nadzora granica i učinkovitije rješavanje zahtjeva za azil.


Jačanje graničnih kontrola


Nedostatak unutarnjih graničnih kontrola u Schengenskom prostoru mora značiti više mjera za jačanje vanjskih granica. Ozbiljnost situacije naglašena je u rezoluciji o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji u travnju 2016. godine.


Sustavne provjere na vanjskim granicama EU-a svih koji ulaze u EU, uključujući i građane EU-a, uvedene su u travnju 2017. U listopadu iste godine Parlament podržava uvođenje zajedničkog elektroničkog sustava kojim se ubrzavaju provjere na vanjskim granicama Schengenskog prostora i registriraju svi putnici izvan EU-a. Nastavno na odluku Parlamenta iz srpnja 2018. osobe izvan EU-a koji ne trebaju vizu moraju dobiti odobrenje prije putovanja u EU.


Dvije nove agencije: Europska granična i obalna straža te Agencija za azil EU-a


Europska je komisija u prosincu 2015. objavila prijedlog za uspostavu europske granične i obalne straže s ciljem jačanja upravljanja i sigurnosti vanjskih granica EU-a i podupiranja nacionalnih graničnih stražara. Nova agencija, koja je pokrenuta u listopadu 2016., ujedinila je Frontex i nacionalne vlasti odgovorne za upravljanje granicama. Europskoj graničnoj i obalnoj straži planira se slanje dodatnih 10 000 snaga u pripremi do 2027.

Zastupnici su također podržali prijedlog za jačanje trenutnog Europskog ureda za podršku azilu (EASO) koji će postati Agencija za azil EU-a.

Agencija će olakšati funkcioniranje Zajedničkog europskog sustava azila i pomoći kod procjene prijava za azil diljem EU-a. Saznajte više o prijedlogu i stajalištu Parlamenta.


Ugovor EU-a i Turske


EU i Turska dogovorile su se u ožujku 2016. o planu za prekidanje nezakonitog priljeva migranata iz Turske u EU. Obje strane pristale su osigurati poboljšane uvjete prihvata za izbjeglice u Turskoj i otvoriti sigurne i legalne kanale za dolazak u Europu za izbjeglice iz Sirije.


Tri godine kasnije, nezakoniti dolasci su 97% manji nego u razdoblju prije dogovora. U srpnju 2018. Parlament je odobrio 500 milijuna eura za obrazovanje djece izbjeglica u Turskoj.


Učinkovitiji povratak migranata


U rujnu 2016. Parlament je odobrio prijedlog Komisije o standardnoj europskoj putnoj ispravi kojom se ubrzava povratak osoba koje nisu građani EU-a i koje nezakonito borave u EU-u bez važeće putovnice ili osobne iskaznice. 


Također je ojačan Schengenski informacijski sustav kako bi pomogao državama članicama kod povratka takvih osoba u državu iz koje dolaze.

Rješavanje korijenskih uzroka migracije


Sukobi, progoni, etničko čišćenje, siromaštvo i prirodne katastrofe mogu biti temeljni uzroci migracija. U srpnju 2015. zastupnici zahtijevaju da EU usvoji dugoročnu strategiju koja će pomoći u suzbijanju tih čimbenika.


Kako bi se riješili takvi uzroci zastupnici su 6. srpnja 2017. podržali plan EU-a koji ima za cilj mobilizirati 44 milijarde eura privatnih ulaganja u Afriku i susjedstvo EU-a.