Što je Europski parlament? 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Europski parlament predstavlja interese 447 milijuna europskih građana. Pogledajte video i saznajte više o njegovom sastavu.

Izravno biran od strane građana, Europski se parlament sastoji od 705 zastupnika koji su organizirani u sedam političkih klubova različitih političkih orijentacija. Predsjednik se bira svake dvije i pol godine.