Plastični otpad i reciklaža u EU-u: Činjenice i brojke  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Skoro trećina plastičnog otpada reciklira se u Europi. Više činjenica i brojki o plastičnom otpadu i reciklaži u EU-u pronađite u infografici.

Proizvodnja plastike u svijetu eksponencijalno je narasla zadnjih desetljeća, od 1,5 milijuna tona 1950. na 359 milijuna tona 2018., a sukladno s tim narasla je i količina plastičnog otpada. Nakon naglog pada proizvodnje u prvoj polovici 2020. godine zbog koronavirusa, proizvodnja se u drugoj polovici godine ponovno oporavila.


Europska unija već poduzima mjere za smanjenje plastičnog otpada, ali što se događa s otpadom koji se proizvodi bez obzira na mjere i kako povećati recikliranje?

Plastični otpad i reciklaža  

Upravljanje otpadom u Europi


Energetska oporaba je najčešći način obrade plastičnog otpada u Europi, nakon čega slijedi recikliranje. Oko 25 posto plastičnog otpada odlaže se pod zemljom.

Polovica plastike koja se prikuplja za recikliranje obrađuje se u stranim zemljama izvan Europske unije. Razlozi za izvoz uključuju nedostatak kapaciteta, tehnologije ili novca za lokalnu obradu. Izvoz otpada u zemlje izvan EU-a je dosegao 32,7 milijuna tona u 2020. Većina isporučenog otpada sastoji se od željeza i obojenih metala, papira, plastike, tekstila i stakla, a uglavnom se izvozi u Tursku, Indiju i Egipat.

Ranije se značajna količina plastičnog otpada slala u Kinu, ali nedavna ograničenja na uvoz plastičnog otpada u Kinu vjerojatno će dodatno smanjiti izvoz EU-a. To predstavlja rizik većeg spaljivanja i odlaganja plastičnog otpada u Europi. U međuvremenu, EU pokušava pronaći kružne i klimatski prihvatljive načine gospodarenja svojim plastičnim otpadom.

Niska stopa recikliranja plastike u EU-u znači velike gubitke za gospodarstvo i okoliš. Prema procjenama, 95 posto vrijednosti plastičnog materijala izgubi se zbog kratkoročnog jednokratnog korištenja.

Istraživači procjenjuju da su globalna proizvodnja i spaljivanje plastike u 2019. godini u atmosferu ispumpali više od 850 milijuna tona stakleničkih plinova. Do 2050. te bi se emisije mogle popeti na 2,8 milijardi tona, što se može smanjiti boljim postupcima recikliranja.

Saznajte više o gospodarenju otpadom u EU.

Problemi s reciklažom plastike


Glavni problemi zbog kojih se ne reciklira dovoljno su svojstva i cijena plastičnih proizvoda. Obrada plastike zahtijeva velike količine plastike za recikliranje, koja se proizvodi po kontroliranim uvjetima i uz konkurentnu cijenu.

Međutim, s obzirom da se plastika jednostavno može prilagoditi potrebama proizvođača, različitost materijala komplicira postupak reciklaže i čini ga skupljim i utječe na kvalitetu završnog proizvoda. Zbog toga potražnja za recikliranom plastikom drastično raste, iako je u 2018. iznosila samo šest posto ukupne potražnje za plastikom u Europi.

Kako povećati reciklažu


U lipnju 2019. Europska unija je usvojila nova pravila za rješavanje problema plastičnog otpada u moru, uvodeći niz mjera vezanih za 10 najčešćih plastičnih materijala koji se mogu naći na europskim plažama, kao i ribolovnu opremu. Mjere uključuju, među ostalim, cilj od 25 posto recikliranog sadržaja u plastičnim bocama do 2025., odnosno 30 posto do 2030.

Komisija je u studenom 2022. predložila nova pravila o ambalaži na razini Europske unije. Odnose se na poboljšanje dizajna, kako bi ambalaža imala jasne oznake, te kako bi novo pakiranje promicalo ponovnu uporabu i recikliranje. Komisija je još pozvala na prelazak na razgradivu i kompostirajuću bioplastiku.

Saznajte kako EU želi postići kružno gospodarstvo do 2050.

U sklopu Zelenog plana, 55 posto otpada od plastične ambalaže treba reciklirati do 2030. To znači da je potreban bolji dizajn proizvoda, ali i postavljanje mjera za poticanje tržišta za recikliranu plastiku.

Mjere mogu uključivati:

  • Kontrolu standarda za sekundarnu plastiku
  • Poticanje certificiranja kako bi se stvorilo povjerenje između industrije i potrošača
  • Uvođenje obveznih pravila za minimum udjela recikliranog materijala u proizvodima
  • Poticanje država članica da razmisle o smanjenju PDV-a na reciklirane proizvode


Parlament je podržao smanjenje korištenja plastičnih vrećica 2015. godine i pozvao Komisiju da osmisli daljnje djelovanje u pogledu zabrane mikroplastike.

Parlament je u siječnju 2023. usvojio stajalište o novim pravilima za otpremanje otpada, kojima je cilj promicanje ponovne upotrebe i recikliranja, kao i smanjenje onečišćenja. Zastupnici inzistiraju na strožim pravilima, tako da se zabrani izvoz plastičnog otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a, a isporuke bi se trebale postupno ukinuti u roku od četiri godine.