Ponovnim korištenjem vode u poljoprivredi protiv suša i nestašica  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Suše i nestašice sve su veći problem u Europi. Zastupnici žele zaštititi izvore u Europskoj uniji i potaknuti ponovno korištenje vode u poljoprivredi.

Rast stanovništva, urbanizacija i turizam doprinose problemima s vodoopskrbom, dok suše sve češće pogađaju brojna područja u Europi, naročito na Mediteranu. Štoviše, očekuje se da će stanje biti sve gore zbog klimatskih promjena. Prema procjenama, do 2030. godine polovica riječnih sljevova u Europi bit će pogođena nestašicama.

Kako bi se zaštitili izvori vode za budućnost, Europski parlament odobrio je 13. svibnja nova pravila za ponovnu uporabu vode u poljoprivredi.

Novim pravilima želi se potaknuti korištenje reciklirane vode za navodnjavanje u poljoprivredi, jer taj sektor troši gotovo polovicu sve vode godišnje u EU-u. Veće ponovno korištenje vode u poljoprivredi smanjilo bi pritisak na izvore za oko pet posto godišnje.

Kako bi se zaštitili usjevi, nova pravila uključuju i standarde za kvalitetu reciklirane vode, stalni nadzor kvalitete vode, dok postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trebaju imati plan za upravljanje rizicima. Uprave u državama članicama izdavale bi dozvole za postrojenja za pročišćavanje i pratile poštuju li se pravila.

Zajednička europska pravila također bi osigurala uvjete za tržišno natjecanje postrojenja i poljoprivrednika te spriječila da se stvaraju prepreke za slobodno kretanje poljoprivrednih proizvoda.