Žene u Europskom parlamentu (infografika) 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Žene trebaju imati istaknutu ulogu u politici, no kakva je njihova zastupljenost u Europskom parlamentu? Saznajte više u našim infografikama.

Udio žena i muškaraca u Europskom parlamentu  

Iako se Europski parlament zalaže za ravnopravnost spolova, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, što pokazuju i i nedavni podaci.


S godinama se postotak zastupnica u Europskom parlamentu povećavao. Samo 31 žena bila je zastupnica od 1952. do prvih izbora 1979. U prvom izravno izabranom Europskom parlamentu zastupljenost žena iznosila je 15,2%. Postotak zastupnica rastao je sa svakim izborima. Trenutačno je to najviše što je ikada bilo s 39,3% ženskih zastupnica.

Što se tiče zastupljenosti žena u Europskom parlamentu, ona je iznad svjetskog prosjeka za nacionalne parlamente i također iznad prosjeka EU-a za nacionalne parlamente.


Udio ženskih i muških zastupnika Europskog parlamenta po državama  

Od siječnja 2022., Parlamentom predsjedava žena: malteška europarlamentarka Roberta Metsola.

U sadašnjem, devetom mandatu, osam od 14 potpredsjednika su žene, više nego u prethodnom mandatu kada smo imali pet potpredsjednica.

Žene na ključnim pozicijama u Parlamentu  

Žene na najvišim poslovima u EU-u

U 2019. godini, dvije institucije EU-a razbile su "stakleni strop" i dočekale svoje prve žene predsjednice.


Ursula von der Leyen postala je predsjednica Europske komisije s Kolegijom povjerenika od 12 žena i 14 muškaraca.


Christine Lagarde postala je predsjednica Europske središnje banke, koju podržava EP, a koja poziva na više žena na visokim pozicijama u ekonomskim i monetarnim poslovima.


Ekonomsko odlučivanje i dalje je područje u kojem EU ima najniže ocjene u pogledu ravnopravnosti spolova i zastupljenosti žena.


Više o ženskim pravima i ravnopravnosti spolova: