Kako EU poboljšava radnička prava i uvjete rada?  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

©AP Images/European Union-EP  

Doznajte kako EU poboljšava radnička prava i uvjete rada diljem Europe - od radnog vremena i rodiljnog dopusta do zdravlja i sigurnosti na radu.

Kako bi osigurala jaku socijalnu zaštitu, Europska unija regulirala je niz radničkih prava. Postavila je minimalne zahtjeve vezane uz radno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, pravo zaposlenika na informacije o važnim aspektima njihovog zaposlenja i slanje zaposlenika na privremeni rad u druge države članice Ti zahtjevi postali su jedan od temelja europske socijalne politike.


Kroz takozvani “socijalni dijalog”, socijalni partneri (sindikati i organizacije poslodavaca) uključeni su u stvaranje europske socijalne politike i politike zapošljavanja. Svoj doprinos daju kroz konzultacije i davanje mišljenja, te pregovore o okvirnim sporazumima o specifičnim pitanjima.


Radnička prava i novi oblici rada


Europska unija uvela je minimalne zajedničke standarde o radnom vremenu koji su primjenjivi u svim državama članicama. Njima je zajamčeno maksimalno radno vrijeme od 48 sati tjedno, plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, razdoblja pauze i reguliranje noćnog rada, rada u smjenama i različitih oblika rada.


U zadnje vrijeme Europa je svjedočila značajnim promjenama na tržištu rada, uključujući digitalizaciju i razvoj novih tehnologija, rastuću fleksibilnost i fragmentaciju rada. Ovi događaji stvorili su nove oblike zaposlenja, s porastom privremenih pozicija i netipičnih poslova.


Saznajte kako Parlament želi osigurati pravo na isključivanje s posla


Kako bi se zaštitili svi radnici u EU i poboljšala prava najranjivijih zaposlenika s netipičnim ugovorima, Parlament je 2019. godine usvojio nova pravila i zaposlenicima zajamčio minimalna prava. Dužina probnog roka ograničena je na šest mjeseci, uvedena je obavezna besplatna edukacija i zabranjeni su restriktivni ugovori. Uz to, u razdoblju od tjedan dana svi novi zaposlenici moraju dobiti ključne informacije o svojim obavezama.


EU smatra da zaposlenici trebaju biti uključeni u donošenje odluka, te je s tim ciljem odredila opći okvir o pravu radnika na obavješćivanje i savjetovanje.


U skladu s pravilima EU, u slučaju masovnog otpuštanja poslodavci moraju pregovarati s predstavnicima radnika.


Na međunarodnoj razini, zaposlenike predstavljaju europska radnička vijeća. Ona omogućavaju radnicima obavještavanje i savjetovanje o svakoj značajnoj odluci na razini Europske unije koja može utjecati na njihovo zaposlenje ili uvjete rada.

©AP Images/European Union-EP  

Mobilnost radnika


Zahvaljujući koordinaciji socijalnih sustava zemalja članica građani mogu otići studirati, raditi ili boraviti u drugu zemlju Europske unije, te istovremeno zadržati sve socijalne i zdravstvene pogodnosti koje im pripadaju. Zajamčena su im prava u slučaju bolesti, rodiljnog i očinskog dopusta, i zadržavaju prava na obiteljske i naknade za nezaposlene, te slične pogodnosti.


Odluka o kreiranju nove EU agencije, Europskog nadzornog tijela za rad, usvojena je 2019. godine. Zadatak agencije je pomoći zemljama članicama i Komisiji u primjeni i jačanju prava Europske unije u području radne mobilnosti i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Agencija će započeti s radom do 2023. godine.


Zaposlenici mogu biti poslani u druge zemlje članice na privremenoj bazi, kako bi izvršili određeni zadatak. U 2018. godini revidirana su pravila EU o upućenim radnicima i na snazi je primjena načela jednakih plaća za jednak rad u istom mjestu.


Kako bi se smanjila nezaposlenost i spojile ponuda i potražnja na tržištu rada diljem Europe, 2016. godine Parlament je usvojio zakon kojim se preoblikuje mreža europskih službi za zapošljavanje (EURES) u bazu podataka tražitelja posla i radnih mjesta za cijelu Europu.

Zdravlje i sigurnost radnika


Europska unija donijela je zakone iz područja zdravlja i sigurnosti na radu, kako bi nadopunila i poduprla aktivnosti zemalja članica.


Europskom okvirnom direktivom o sigurnosti i zdravlju na radu utvrđuju se minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi. Direktiva definira obaveze za poslodavce i zaposlenike i primjenjuje se na skoro sve aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.


Nadalje, na snazi su posebna pravila o specifičnim područjima, kao što su izlaganje opasnim tvarima, pravila za određene grupe zaposlenika (trudnice, mlade radnike i sl.), specifične zadatke (npr. ručno rukovanje teretima) i specifična mjesta rada (npr. plovila).


Kao primjer možemo navesti Direktivu o zaštiti radnika od rizika povezanih s karcinogenim ili mutagenim tvarima na poslu, koja se redovito ažurira i postavlja dozvoljene granice izloženosti pojedinim tvarima.


Kod primjene EU direktiva u nacionalne zakone države članice mogu odrediti i strože standarde.


S većim udjelom starije radne snage i višom granicom za umirovljenje, rizik razvoja zdravstvenih problema se povećao. U 2018. godini, Parlament je usvojio izvješće kojim se predlažu mjere za lakši povratak na posao nakon dugotrajnog bolovanja, kao i mjere za bolje uključivanje kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom na tržište rada.

Ravnoteže poslovnog i privatnog života i ravnopravnost spolova


Parlament se oduvijek borio za ravnopravnost muškaraca i žena i promovirao ravnopravnost spolova u svim svojim aktivnostima.


Kako bi omogućio ravnopravnije prilike i potaknuo ravnopravniju podjelu njege između muškaraca i žena, Parlament je 2019. godine usvojio niz novih pravila. Ta pravila omogućavaju roditeljima i zaposlenicima koji njeguju rođake s ozbiljnim zdravstvenim problemima bolje usklađivanje poslovnog i privatnog života.


Direktiva propisuje minimalno 10 dana očinskog dopusta, četiri mjeseca roditeljskog dopusta po roditelju (koji se ne može prenositi) i pet dana godišnjeg dopusta za njegovatelje. Njom se također definiraju fleksibilniji radni uvjeti.


Majčinska prava definirana su u direktivi o trudnim radnicama, i jamče minimalni rodiljni dopust od 14 tjedana, od čega dva tjedna obaveznog dopusta prije i/ili nakon porođaja.


Parlament se neprestano zalaže za smanjenje razlika u plaćama muškaraca i žena, kao i razliku u mirovinama, te želi uvesti pravila kojima se bori protiv mobinga i seksualnog zlostavljanja.


Više o socijalnoj politici Europske unije:

Smanjenje nezaposlenosti i uloga Europske unije

Mjere Europske unije za zapošljavanje mladih

Mjere EU-a za poboljšanje zdravstva

Kako se Parlament bori za ravnopravnost spolova u EU-u?