Kako se Parlament bori za rodnu ravnopravnost u EU-u?  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Brooke Cagle, Unsplash  

Saznajte kako se EU i Parlament bore za prava žena i rodnu ravnopravnost na poslu, u politici i drugim područjima.

Kako EU prevladava nejednakost?


Od svog početka EU slijedi načela rodno osviještene politike u borbi za rodnu ravnopravnost i promicanje ideje socijalne Europe.

Europska unija usvaja zakonodavne odredbe, daje preporuke, izmjenjuje dobre prakse i osigurava financiranje kako bi podržala aktivnosti država članica. Presude Suda Europske unije oblikovale su koncept politike rodne ravnopravnosti EU-a. Europski parlament redovito usvaja izvješća o vlastitoj inicijativi o pitanjima roda i trudi se poboljšati njihovu ravnopravnost.


Europski parlament uvijek je bio vrlo aktivan u promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena i ima stalni odbor o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti. Svake godine obilježava Međunarodni dan žena (8. ožujka) i podiže svijest o ovom pitanju organiziranjem raznih događaja.


Rodna ravnopravnost na poslu


U 2019. EU je odobrio nova pravila o roditeljskom i skrbničkom dopustu i prilagodljivijim radnim uvjetima, kako bi potaknuo očeve na korištenje roditeljskog dopusta i time povećao stopu zaposlenosti među ženama.

Zakonodavstvo EU-a o rodnoj ravnopravnosti na poslu:  
  • pravila o zapošljavanju (uključujući jednaku plaću, socijalno osiguranje, radne uvjete i uznemiravanje) 
  • pravila o samozapošljavanju 
  • prava na rodiljni, očinski i roditeljski dopust  

Parlament traži izričite mjere kojima se smanjuje razlika u plaćama koja je u EU u prosjeku iznosila 16 posto u 2017.godini i razlika u mirovinama, koja je te iste godine iznosila 35,7 posto. Također traži donošenje i provođenje mjera za borbu protiv siromaštva žena, koje su u većem riziku od života u siromaštvu nego muškarci.

U Europi postoji velika razlika u zastupljenosti spolova u digitalnom sektoru, jer žene rjeđe studiraju ovo područje i podzastupljene su na tržištu rada. U rezoluciji usvojenoj u 2018. godini Parlament traži zemlje članice EU-a uvođenje mjera za bolju integraciju žena u sektor informatičkih i komunikacijskih djelatnosti, poticanje obrazovanja i osposobljavanja u području informatičkih i komunikacijskih djelatnosti, kao i znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM).

Sprječavanje nasilja nad ženama


Nasilje nad ženama česta je tema EU-a i Parlament je u više navrata zatražio snažnije mjere na tom području. Od svih država članica EU-a zatražio je ratifikaciju Istanbulske konvencije.


Također je istaknuo važnost borbe protiv određenih oblika nasilja, uključujući seksualno uznemiravanje, trgovinu ljudima, prisilnu prostituciju, žensko obrezivanje, uhođenje putem tehnologije i online nasilje.


U 2014. godini Parlament je dodijelio Nagradu Saharov za slobodu mišljenja doktoru Denisu Mukwegeu, ginekologu iz Demokratske Republike Kongo za pomoć tisućama žrtava silovanja i teškog seksualnog nasilja i borbu za žensko dostojanstvo, pravdu i mir u svojoj zemlji.


Od politike migracija do trgovine EU-a


U rezoluciji usvojenoj 2016. godine Parlament je zatražio uzimanje u obzir niza rodno vezanih pitanja kao dijela šire reforme migracija i politike azila.


U izvještaju usvojenom 2018. zastupnici su zatražili rodno osjetljiviji pristup u politikama koje se bave klimatskim promjenama.


Svi trgovinski sporazumi EU-a moraju uključiti obvezujuće i provedive odredbe o poštivanju ljudskih prava, uključujući rodnu ravnopravnost, prema rezoluciji usvojenoj u 2018. godini.


Žene u politici


Europski parlament je u više navrata tražio snažan fokus na rodnu ravnopravnost u politici, promičući jednako sudjelovanje žena u odlučivanju na svim razinama.


U izvještaju usvojenom u siječnju 2019. Parlament je pozvao europske političke stranke na imenovanje i žena i muškaraca u tijela koja upravljaju Europskim parlamentom u devetom sazivu. U novom sazivu Parlamentu iz srpnja 2019. broj žena veći je no ikada prije i one čine 41 posto zastupnika, u odnosu na 36,5 posto krajem prethodnog saziva.


Više o socijalnoj politici Europske unije:

Kako EU poboljšava radnička prava i uvjete rada?

Smanjenje nezaposlenosti i uloga Europske unije

Mjere Europske unije za zapošljavanje mladih

Mjere EU-a za poboljšanje zdravstva