Kviz: koliko znate o ljudskim pravima u EU-u?  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Poštivanje ljudskih prava jedna je od temeljnih vrijednosti EU-a. No koliko znate o ljudskim pravima? Riješite kviz i saznajte!

Kao građanin EU-a imate mnoga prava. EU želi zaštititi ljudska prava u Europi, ali i izvan nje. Europski parlament podiže svijest kroz razne rasprave, usvajanje rezolucija i prepoznavanje truda boraca za ljudska prava kojima svake godine dodjeljuje nagradu.


Znate kako EU brani ljudska prava? Riješite kviz!

Riješite kviz o ljudskim pravima!