Kako ukinuti razliku u plaćama između muškaraca i žena u EU-u?  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Uoči Međunarodnog dana žena 8. ožujka saznajte kako Europski parlament pokušava smanjiti razliku u plaćama između muškaraca i žena.

Iako je rodna ravnopravnost jedno od osnovnih načela EU-a, a načelo jednake plaće za jednaki rad uvedeno prije više od 60 godina, satnica žena u EU-u je i dalje skoro 15 posto manja od satnice muškaraca.


Europski parlament to želi promijeniti. U rezoluciji od 30. siječnja zastupnici traže Komisiju prijedlog ambiciozne strategije o rodnoj ravnopravnosti, kao i mjere za suzbijanje razlike u plaćama.


Europska komisija predstavila je strategiju 5. ožujka, a jednaka plaća za jednaki rad njezin je temelj.


Rješenje: obvezujući ciljevi i transparentnost


Parlament želi obvezujuće odredbe o razlici u plaćama i njihovu transparentnost, u privatnom i javnom sektoru, jasne ciljeve i praćenje napretka.


Zastupnici traže reviziju akcijskog plana za razliku u plaćama između muškaraca i žena do kraja 2020. i uključivanje jasnih ciljeva za države članice kako bi smanjile razliku u sljedećih pet godina.


Temeljni uzroci nejednakih plaća


Kako bi se pozabavili smanjenim sudjelovanjem žena na tržištu rada, jednim od razloga razlike u plaćama, zastupnici pozivaju na veća ulaganja u rano obrazovanje, usluge njege i ravnotežu poslovnog i privatnog života.


Žele mjere koje će dovesti do većeg broja žena na bolje plaćenim poslovima, počevši od promicanja znanosti i tehnologije za djevojčice u školama, poticanja poduzetništva među ženama i cjeloživotnog učenja.


Smanjenje razlika u mirovinama


Kako bi se smanjila razlika u mirovinama između muškaraca i žena, koja je u prosjeku dvostruko veća od razlike u plaćama u EU-u, zastupnici predlažu mjere koje uključuju uvođenje kredita za njegu i minimalnih mirovina.