COVID-19: Jačanje kapaciteta EU-a za odgovor na krize 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Odgovor EU-a na potres u Albaniji  

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu bit će poboljšan kako bi omogućio učinkovit odgovor na hitne slučajeve, uključujući zdravstvene krize poput one izazvane koronavirusom.

Sredstva pomažu državama članicama kod odgovora na hitne slučajeve i katastrofe. Mehanizam služi za pomoć u slučaju potresa, požara, poplava, a nedavno je iskorišten za prikupljanje potrebne zdravstvene opreme i evakuaciju građana EU-a zbog širenja koronavirusa.

Kako bi uklonio mane otkrivene tijekom pandemije, Europski parlament želi poboljšati pripravnosti i odgovor na krize na razini EU-a.


Iz tog razloga 16. rujna 2020. usvojio je svoje stajalište o revidiranom Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu pozdravljajući značajno povećanje dodijeljenih sredstava u proračunu za razdoblje od 2021. do 2027., sukladno prijedlogu Komisije.


Zastupnici traže bolje objašnjenje kako se sredstva raspoređuju na prevenciju, pripravnost i odgovor. Parlament smatra da znatno veća sredstva trebaju biti uložena u pripravnost, uključujući kupovinu potrebne opreme za pomoć državama članicama u nošenju s budućim zdravstvenim krizama sličnim pandemiji koronavirusa.

Mehanizam koji spašava živote


Od svog nastanka 2001. ovaj sustav uzajamne pomoći aktiviran je više od 330 puta kao odgovor na prirodne katastrofe, ali i one izazvane djelovanjem čovjeka, unutar i izvan EU-a. Aktiviran je u slučajevima požara u šumama, poplava, zagađenja mora, potresa, uragana, industrijskih nesreća i kriznih situacija, uključujući zdravstvene krize.


Kod trenutnog širenja koronavirusa Mehanizam je korišten kako bi se pomoglo državama članicama i nacionalnim zdravstvenim sustavima, kroz koordiniranje dostave zdravstvenih potrepština i osobne zaštitne opreme u Europi i diljem svijeta.


Pomogao je i u vraćanju više od 82 tisuće građana iz svih dijelova svijeta u Europu.


Jačanje kapaciteta za odgovor na hitne slučajeve


U slučaju katastrofe država članica može tražiti pomoć putem Mehanizma. Komisija koordinira odgovor, a pokriva se najmanje 75 posto troškova prijevoza i operativnih troškova.


U 2019. EU je razvila nove pričuvne resurse RescEU kako bi mogla izravno pomoći kada resursi država članica nisu dovoljni.


Sredinom ožujka 2020., tijekom izbijanja pandemije, RescEU-u su dodane zalihe medicinske opreme  kako bi se pomoglo zemljama suočenim s njihovim nedostatkom. Zahvaljujući pravilima koje je podržao Parlament, EU može pokriti do 100 posto troškova potrebnih za razmještanje kapaciteta RescEU-a.

Zastupnici žele osigurati veća sredstva za pripravnost za 2021.-2027., uključujući sredstva za kupnju potrebne RescEU opreme i materijala, poput zrakoplova za borbu protiv požara u šumama, posebne pumpe za vodu, terenske bolnice, posebne zdravstvene opreme i resursa koji mogu bolje pomoći državama članicama kada su njihovi nacionalni kapaciteti nedovoljni.


Sljedeći koraci


Parlament može započeti pregovore s Vijećem ministara kako bi poboljšani sustav postao operativan od 2021.