Kako očuvati bioraznolikost: politika EU-a  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Iberski ris  

Milijunu vrsta diljem svijeta prijeti izumiranje. Saznajte što EU poduzima kako bi se očuvala biološka raznolikost.

Kako bi se očuvale ugrožene vrste, EU želi poboljšati i očuvati biološku raznolikost na kontinentu.


Parlament je u siječnju pozvao na donošenje ambiciozne strategije EU-a za biološku raznolikost do 2030. kojom bi se riješili glavni uzroci gubitka biološke raznolikosti i postavili pravno obvezujući ciljevi, uključujući očuvanje najmanje 30 posto prirodnih područja i 10 posto dugoročnog proračuna namijenilo biološkoj raznolikosti.

Kao odgovor na to i u skladu sa Zelenim planom, Europska komisija predstavila je novu strategiju do 2030. u svibnju 2020.


Predsjednik odbora ENVI Pascal Canfin pozdravio je ideju o smanjenju upotrebe pesticida za 50 posto i povećanju ekološkog uzgoja na 25 posto ukupnog poljoprivrednog uzgoja, kao i očuvanju prirodnih područja od 30 posto, ali je rekao da se strategije moraju pretvoriti u zakone i provesti.

Što je učinjeno kako bi se zaštitila biološka raznolikost i ugrožene vrste u Europi?


EU već nastoji poboljšati biološku raznolikost u okviru Strategije o biološkoj raznolikosti do 2020., koja je uvedena 2010.

Strategija za biološku raznolikost do 2020.  
  • Direktivom o pticama nastoji se zaštititi svih 500 vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju u EU-u 
  • Direktivom o staništima osigurava se očuvanje širokog raspona rijetkih, ugroženih ili endemskih životinjskih i biljnih vrsta, uključujući oko 200 rijetkih i karakterističnih stanišnih tipova 
  • Natura 2000 najveća je mreža zaštićenih područja na svijetu, s glavnim područjima za razmnožavanje i odmor rijetkih i ugroženih vrsta te rijetkih prirodnih stanišnih tipova  
  • Inicijativom EU-a za oprašivače nastoji se riješiti problem smanjenja broja oprašivača u EU-u i doprinijeti globalnim naporima za očuvanje, s naglaskom na poboljšanju znanja o smanjenju njihovog broja, rješavanju uzroka i podizanju svijesti * 

Osim toga, europski program LIFE spasio je od izumiranja primjerice iberskog risa (Lynx pardinus) i bugarske bjelonokte vjetruše (Falco naumanni).

Konačna ocjena strategije do 2020. još nije dovršena, ali prema ocjeni provedenoj na sredini razdoblja koju je odobrio Parlament, ostvaren je napredak kod zaštite vrsta i staništa, održavanja i obnove ekosustava te poboljšanja kvalitete mora, no on se mora ubrzati.


Borba protiv širenja invazivnih stranih vrsta na dobrom je putu. Za razliku od nje, u poljoprivredi i šumarstvu ostvaren je slab napredak u održavanju i poboljšanju biološke raznolikosti.


Mreža Natura 2000 zaštićenih prirodnih područja u Europi znatno se povećala tijekom proteklog desetljeća i sada obuhvaća više od 18 posto kopnene površine EU-a.


Od 2008. do 2018. morska mreža Natura 2000 narasla je više od četiri puta i sada pokriva 360 tisuća km². Zabilježeno je povećanje populacije mnogih vrsta ptica, a znatno se poboljšalo i stanje mnogih drugih vrsta i staništa.


Unatoč uspjesima, opseg tih inicijativa nije dovoljan za neutraliziranje negativnog trenda. Glavni razlozi gubitka biološke raznolikosti (gubitak i degradacija staništa, onečišćenje, klimatske promjene i invazivne strane vrste) i dalje su prisutni, a mnogi su u porastu, te za suzbijanje njihovog učinka treba uložiti više napora.

Strategija za biološku raznolikost do 2030.

Važan dio preuzetih obveza Komisije Ursule von der Leyen odnosi se na Zeleni plan, temeljem kojeg su nastale Strategija za bioraznolikost do 2030., kao i Strategija od polja do stola.


Tijekom sljedećih 10 godina EU će se usredotočiti na mrežu zaštićenih područja na kopnu i moru, konkretne obveze za obnovu degradiranih sustava, omogućavanje promjene ostvarivim i obvezujućim mjerama te preuzimanje vodeće uloge u borbi protiv biološke raznolikosti na globalnoj razini.


U novoj strategiji navodi se ambicija EU-a za globalni okvir za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. koji bi trebao biti usvojen na 15. Konvenciji UN-a o biološkoj raznolikosti u listopadu 2020. u Kini (održavanje je odgođeno).


Nakon usvajanja, Komisija planira iznijeti konkretne prijedloge do 2021.

* U prosincu 2019. zastupnici su kritizirali inicijativu EU-a za oprašivače kao nedovoljnu za rješavanje temeljnih uzroka smanjenja njihovog broja.