COVID-19: Kako EU želi spriječiti nezaposlenost mladih?  

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

©JackF/AdobeStock  

Nezaposlenost mladih ostaje ključan problem uzrokovan koronakrizom. Saznajte više o inicijativi EU-a za pomoć mladima kod pronalaska posla.

COVID-19 mogao bi obilježiti cijelu generaciju jer kriza smanjuje izglede za zapošljavanje mladih. Prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) pandemija ima „razoran i nerazmjeran” učinak na njihovo zapošljavanje, a najnoviji podaci pokazuju da se mladi suočavaju i s velikim preprekama u nastavku osposobljavanja i obrazovanja, prelasku s jednog radnog mjesta na drugo i ulasku na tržište rada.

Smanjenje nezaposlenosti mladih u doba koronavirusa


Prije pandemije nezaposlenost mladih u EU-u (od 15 do 24 godine) iznosila je 14,9 posto, što je smanjenje u odnosu na najvišu razinu od 24,4 posto zabilježenu 2013. godine. U kolovozu 2020. nezaposlenost je bila 17,6 posto i očekuje se da će nastaviti rasti. Prema Komisijinoj ljetnoj gospodarskoj prognozi 2020. gospodarstvo EU-a smanjit će se za 8,3 posto u 2020., što bi dovelo do najveće recesije u povijesti EU-a. Kako bi ublažila posljedice za mlade, Europska komisija u srpnju 2020. predlaže „Potporu za zapošljavanje mladih – lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju".

Paket potpore za zapošljavanje mladih ima četiri dijela:  
  • Jačanje Jamstva za mlade 
  • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje otporno na promjene u budućnosti 
  • Novi poticaj za naukovanje 
  • Dodatne mjere potpore za zapošljavanje mladih 

Što je Jamstvo za mlade?


Komisija predlaže jačanje Jamstva za mlade, pokrenutog 2013. na vrhuncu krize zapošljavanja mladih, čiji je cilj osigurati mlađima od 25 godina kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od gubitka posla ili završetka formalnog obrazovanja.

Jačanje Jamstva za mlade 
  • Obuhvaća mlade u dobi od 15 do 29 godina (prethodno je gornja granica bila 25) 
  • Uključivije i usmjereno na mlade u nepovoljnom položaju, poput manjina i mladih s invaliditetom 
  • Odgovara na potrebe poduzeća, pruža potrebne vještine i kratke pripremne tečajeve 
  • Omogućava prilagođeno savjetovanje, usmjeravanje i mentorstvo 

U rezoluciji koju je Parlament usvojio 8. listopada, zastupnici pozdravljaju prijedlog Komisije, ali traže mobiliziranje više novca za sljedeće programsko razdoblje Jamstva za mlade (2021. - 2027.), osuđujući proračunske rezove za potporu zapošljavanju mladih dogovorene na sastanku na vrhu EU-a u srpnju.

Nadalje, Parlament se zalaže za uspostavljanje zakonskog okvira za zabranu neplaćenih pripravničkih praksi i naukovanja u EU-a. Zastupnici također pozivaju da Jamstvo za mlade postane obvezujući instrument, jer se sve države EU-a ne pridržavaju dobrovoljnih preporuka.

Parlament poziva na ambiciozniji pristup

U rezoluciji o smjernicama EU-a za zapošljavanje usvojenoj 10. srpnja zastupnici pozivaju na reviziju budućih smjernica s obzirom na pandemiju koronavirusa, naglašavajući potrebu za stavljanjem borbe protiv nezaposlenosti mladih kao prioriteta pojačanog Jamstva za mlade.


Parlament u srpnju također podržava povećanje proračuna za Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI), glavni proračunski instrument za programe Jamstva za mlade u državama članicama EU-a, na 145 milijuna eura za 2020. godinu.


Parlament već u rezoluciji o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih 2018. zagovara znatno povećanje sredstava u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Članovi pozdravljaju činjenicu da je program od 2013. pomogao više od 1,6 milijuna mladih, ali i pozivaju na poboljšanja, uključujući povećanje dobne granice i postavljanje jasnih kriterija kvalitete i standarda rada.