COVID-19: Zastupnici inzistiraju na ciljanoj potpori kulturi  

 
 

Podijeli ovu stranicu: 

Europa ne smije zanemariti ključnu ulogu kulture i treba poduprijeti sektor u krizi uzrokovanoj pandemijom COVID-19, poručuju zastupnici u rezoluciji od 17. rujna.

Ciljana potpora kulturi


Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do zatvaranja kina, koncertnih dvorana, muzeja, kazališta, otkazivanja festivala i drugih masovnih kulturnih aktivnosti diljem EU-a. Iako su neki objekti ponovno otvoreni, zdravstvene i sigurnosne mjere sprječavaju ih da rade punim kapacitetom.


Parlament poziva na izravnu i brzu potporu kulturnom sektoru. U rezoluciji usvojenoj 17. rujna, nakon rasprave na plenarnoj sjednici 10. srpnja, zastupnici poručuju da bi financijska pomoć trebala doći i iz nacionalnih proračuna i iz fondova EU-a.


Zastupnici su zabrinuti jer u planu oporavka „EU sljedeće generacije“ nije predviđen konkretan iznos koji bi izravno koristio kulturnim i kreativnim sektorima i industrijama. Zbog toga pozivaju Komisiju i države članice da im namijene najmanje 2 posto sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.


Naglašavaju ključnu ulogu programa Kreativna Europa i pozivaju na udvostručenje sredstava. Odbor Parlamenta za kulturu i obrazovanje u lipnju je kritizirao predložene rezove u obrazovnim i kulturnim programima u novom prijedlogu proračuna Europske komisije.


Parlament poziva Komisiju da osmisli nove načine ublažavanja utjecaja krize na ovaj sektor.

Kultura u Europi


Kultura je važna u našem svakodnevnom životu, ali je i sastavni dio gospodarstva. Prema podacima Eurostata, u 2019. u europskim kulturnim i kreativnim sektorima zaposleno je 7,4 milijuna ljudi u 27 država članica EU-a, što čini 3,7 posto ukupnih radnih mjesta. Kultura također potiče turizam jer mnogi od nas biraju svoje turističko odredište zbog kulturne baštine ili događaja.


Kulturni i kreativni sektor zbog svoje posebne prirode posebno je ranjiv u kriznim vremenima. Uglavnom se sastoji od malih i srednjih poduzeća i samozaposlenih osoba, čiji prihodi dolaze od javnih subvencija, privatnih sponzora, prihoda od publike i autorskih prava.


Tijekom krize uzrokovane koronavirusom zastupnici su pozvali na pružanje potpore kulturnom sektoru.