Što su aktovi o digitalnim tržištima i digitalnim uslugama 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Dva glavna zakonodavna akta EU-a uskoro će promijeniti digitalno okruženje. Saznajte o čemu je riječ u Aktu o digitalnim tržištima i Aktu o digitalnim uslugama.

Moć digitalnih platformi


Tijekom posljednja dva desetljeća digitalne platforme postale su sastavni dio naših života – teško je zamisliti online aktivnosti bez Amazona, Googlea ili Facebooka.


Koristi koje su donijeli odmah su vidljive, no dominantni položaj nekih od njih daje im golemu prednost nad konkurencijom, ali i neprimjeren utjecaj na demokraciju, temeljna prava, društvo i gospodarstvo. Često određuju buduće inovacije ili izbor potrošača te su takozvani „nadzornici” između poduzeća i korisnika interneta.


Kako bi riješio problem te neravnoteže, EU radi na poboljšanju postojećih pravila kojima se uređuju digitalne usluge uvođenjem Akta o digitalnim tržištima (DMA) i Akta o digitalnim uslugama (DSA), čime će se stvoriti jedinstveni skup pravila primjenjivih diljem EU-a.

Reguliranje praksi velikih tehnoloških kompanija: Akt o digitalnim tržištima


Svrha ove uredbe je osigurati jednake uvjete za sva digitalna poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu. Aktom o digitalnim uslugama utvrdit će se jasna pravila za velike platforme, što smiju, a što ne smiju, a cilj je spriječiti njihovo nametanje nepoštenih uvjeta poduzećima i potrošačima. Takve prakse uključuju više rangiranje proizvoda i usluga koje nude od sličnih usluga ili proizvoda trećih strana ili nemogućnost deinstalacije bilo kojeg softvera ili aplikacije.

Interoperabilnost između platformi za razmjenu poruka će se poboljšati - korisnici malih ili velikih platformi moći će razmjenjivati poruke, slati datoteke ili upućivati videopozive između aplikacija za razmjenu poruka.

Pravila trebaju potaknuti inovacije, rast i konkurentnost te pomoći manjim i novoosnovanim poduzećima da budu konkurentna s velikim igračima.

Aktom o digitalnim tržištima utvrdit će se i kriteriji za identificiranje velikih internetskih platformi koje su nadzornici pristupa te će se Europskoj komisiji dati ovlasti za provođenje istraga, ažuriranje pravila za nadzornike i sankcioniranje lošeg ponašanja.

Sigurniji digitalni prostor: Akt o digitalnim uslugama

Akt o digitalnim uslugama usmjeren je na stvaranje sigurnijeg digitalnog prostora za digitalne korisnike i poduzeća zaštitom temeljnih prava na internetu. Među glavnim pitanjima koja se rješavaju tim zakonom jesu trgovina i razmjena nezakonite robe, usluga i sadržaja na internetu i algoritamski sustavi kojima se pojačava širenje dezinformacija.

Akt o digitalnim uslugama dat će ljudima veću kontrolu nad onim što vide na internetu: korisnici će imati bolje informacije o tome zašto im se određeni sadržaj preporučuje i moći će odabrati opciju koja ne uključuje profiliranje. Ciljano oglašavanje bit će zabranjeno za maloljetnike, a upotreba osjetljivih podataka, kao što su seksualna orijentacija, vjera ili etnička pripadnost, neće biti dopuštena.


Nova pravila pridonijet će i zaštiti od štetnog i nezakonitog sadržaja. Znatno će se poboljšati uklanjanje nezakonitog sadržaja, što je prije moguće. Pridonijet će i suzbijanju štetnog sadržaja (koji ne mora biti nezakonit, kao što su političke dezinformacije ili dezinformacije o zdravlju) i uvođenju boljih pravila za zaštitu slobode govora.


Akt o digitalnim uslugama sadržavat će i pravila kojima se osigurava da su proizvodi koji se prodaju na internetu sigurni i u skladu s najvišim standardima EU-a. Korisnici će imati bolje informacije o stvarnim prodavačima proizvoda koje kupuju online.

Sljedeći koraci


Dana 24. ožujka, pregovarači Parlamenta i Vijeća postigli su preliminarni dogovor o Zakonu o digitalnim tržištima.

Preliminarni dogovor o Aktu o digitalnim uslugama postignut je 23. travnja. Oba dogovora sada moraju službeno odobriti Parlament i Vijeće.