Svijet 

Proizvodi za tu kategoriju 

EU-Turkey: Getting out of the deadlock        

Svijet 
 

Pitanja poštivanja temeljnih prava i aktivnosti u Siriji doveli su do promišljanja o budućnosti odnosa Turske i EU-a. Kako stoji suradnja te što predlažu zastupnici?

© European Union 2018 -EP        

Svijet 
 

Priljev migranata i tražitelja azila u Europu posljednjih godina ukazao je na potrebu poštenijeg i efikasnijeg sustava. Saznajte više u našoj infografici.

US and EU flags ©AP images/European Union-EP        

Svijet 
 

EU i SAD planiraju ući u trgovinske razgovore kako bi riješili nesuglasice. U nastavku saznajte koja su glavna pitanja te kakvu će ulogu imati Parlament.